Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Metodologia i organizacja badania.

27.01.2022
Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021 odbywa się co 10 lat i jest najważniejszym badaniem statystycznym pozwalającym na aktualizację stanu i wielkości populacji osób, budynków i mieszkań. W 2021 roku był realizowany w szczególnie trudnych warunkach związanych z wystąpieniem epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV2.
Czytaj dalej

Infografika - wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

27.01.2022
infografika - wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Informacja o wstępnych wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

27.01.2022
Według wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 populacja ludności Rzeczypospolitej Polskiej liczyła 38 179,8 tys. osób. Liczba ludności Polski była mniejsza o 0,9% w porównaniu z wynikami spisu 2011 r. Na terenie Polski zlokalizowanych było 15,2 mln mieszkań. Liczba mieszkań zwiększyła się o 12,6% w porównaniu ze spisem z 2011 r.
Czytaj dalej

Tablica Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu grudnia 2021 r.

26.01.2022
Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu grudnia 2021 r.
Czytaj dalej

Tablica Wyrównania sezonowe - Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia w latach 2011-2021

26.01.2022
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych wyrównana sezonowo w latach 2011-2021 oraz stopa bezrobocia rejestrowanego wyrównana sezonowo w latach 2011-2021.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Informacja na temat przeliczonych dla lat 2010-2020 wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)

26.01.2022
Zmiany wprowadzone w Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) od 2021 r., które dotyczyły przede wszystkim zakresu podmiotowego badania oraz definicji i sposobu wyodrębniania poszczególnych populacji osób na rynku pracy, wpłynęły na porównywalność wyników uzyskiwanych przed rewizją i po rewizji badania[1].
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Produkcja wyrobów przemysłowych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się / zwalczaniem COVID-19 w grudniu 2021 r.

26.01.2022
W grudniu 2021 r. podmioty gospodarcze uczestniczące w miesięcznym badaniu produkcji wyrobów przemysłowych o liczbie pracujących 50 i więcej osób sprawozdały, że wyprodukowały 5 222 685 sztuk maseczek ochronnych stosowanych w medycynie oraz 4 172 917 sztuk maseczek ochronnych pozostałych.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn Statystyczny Nr 12/2021

26.01.2022
Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych - z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport) i handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych.
Czytaj dalej

Publikacja Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w grudniu 2021 roku

26.01.2022
Podstawowe informacje prezentujące ilość produkcji ważniejszych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Informacje prezentowane co miesiąc dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej

Publikacja Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2022 (styczeń 2022)

25.01.2022
Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych (z pogłębioną prezentacją wyników dla sekcji zakwaterowanie i gastronomia) uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    84
Do góry

Newsletter