Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2023 roku

20.03.2023
W lutym 2023 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z lutym 2022 r. było wyższe o 0,8% i wyniosło 6526,3 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie zmniejszyło się minimalnie (o 0,1%).
Czytaj dalej

Publikacja Zeszyt metodologiczny - Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności

17.03.2023
Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) jest jednym z podstawowych badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny umożliwiającym bieżącą ocenę stopnia wykorzystania zasobów pracy, a zarazem pozwalającym na szerszą charakterystykę poszczególnych grup ludności wyróżnionych ze względu na ich status na rynku pracy (pracujący, bezrobotni) lub pozostających poza rynkiem pracy (bierni zawodowo).
Czytaj dalej

Publikacja Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2022 r.

16.03.2023
Publikacja „Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej, 2022” prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec 2022 roku, na tle odpowiednich danych według stanu z końca 2021 roku.
Czytaj dalej

Publikacja Przegląd Statystyczny. Statistical Review, nr 3/2022

15.03.2023
28 lutego 2023 r. ukazał się nr 3/2022 „Przeglądu Statystycznego. Statistical Review”. Zapraszamy na stronę https://ps.stat.gov.pl/Issue/2022/3.
Czytaj dalej

Informacja na temat zmian w zakresie „koszyka inflacyjnego” w 2023 roku

15.03.2023
Badanie zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny ma na celu określenie wielkości ruchów cen w gospodarce. Informacją wynikową z badania jest agregatowy wskaźnik zmian cen, który interpretowany jest potocznie jako miernik inflacji.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2023 roku

15.03.2023
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 18,4% (przy wzroście cen towarów – o 20,2% i usług – o 13,3%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,2% (w tym usług – o 1,6% i towarów – o 1,1%).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w styczniu 2023 roku

15.03.2023
Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu 2023 r. wyniosły w cenach bieżących 131,1 mld PLN w eksporcie oraz 124,3 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 6,8 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2022 roku wyniosło minus 0,7 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku eksport wzrósł o 12,0%, a import o 5,6%.
Czytaj dalej

Porozumienie pomiędzy Głównym Urzędem Statystycznym a Centrum Unijnych Projektów Transportowych

14.03.2023
14 marca br. dr Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego oraz Pani Joanna Lech Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisali Porozumienie o współpracy na rzecz zapewnienia danych statystycznych na potrzeby Zintegrowanego Modelu Ruchu (ZMR).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe instytucji kultury w 2022 roku - dane wstępne

14.03.2023
W 2022 r. wyniki finansowe instytucji kultury wzrosły w porównaniu z uzyskanymi w poprzednim roku. Przychody ogółem wzrosły o 18,1%, a nakłady inwestycyjne o 25,1%.
Czytaj dalej
1    91  92  93  94  95  96  97  98  99    270
Do góry

Newsletter