Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Koniunktura konsumencka - lipiec 2023 roku

19.07.2023
W lipcu 2023 r. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 24,9 i był o 3,3 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej

Oświadczenie GUS w sprawie raportu „Czy wiemy, ilu nas jest? O potrzebie reformy sposobu pomiaru liczebności i struktury populacji” opublikowanego 22.06.2023 przez Fundację im. S. Batorego i Unię Metropolii Polskich

18.07.2023
Poruszony w raporcie Fundacji im. S. Batorego i Unii Metropolii Polskich oraz w innych wypowiedziach ekspertów i badaczy reprezentujących ośrodki naukowo-badawcze problem dotyczy przyjęcia jako oficjalną jednej z dwóch definicji ludności, tj. definicji krajowej versus definicji ludności rezydującej. Podstawową różnicą między tymi dwiema kategoriami jest uwzględnienie czasu pobytu lub nieobecności na terenie RP, trwającego co najmniej 12 miesięcy.
Czytaj dalej

Tablica Główne kierunki emigracji i imigracji na pobyt stały w latach 1966-2023

18.07.2023
Zestawienie prezentuje dane historyczne o głównych kierunkach emigracji z Polski oraz imigracji do Polski na pobyt stały w latach 1966-2023. Dane te obrazują tzw. strumienie migracyjne w poszczególnych latach, odnosząc się jedynie do udokumentowanych faktów emigracji (wymeldowanie się z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem za granicę) oraz imigracji (zameldowania się na pobyt stały w Polsce w związku z przybyciem z zagranicy).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Kultura fizyczna w Polsce w 2022 roku

17.07.2023
Wzrost liczby osób ćwiczących w klubach sportowych w stosunku do 2020 r. wynosił 10%. W 2022 r. w Polsce działało 14 476 klubów sportowych i 70 polskich związków sportowych. W porównaniu z 2020 r. liczba klubów sportowych wzrosła o 1,6%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2023 roku

14.07.2023
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 11,5% (przy wzroście cen usług – o 11,7% i towarów – o 11,4%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług utrzymały się na tym samym poziomie (w tym towarów spadły – o 0,2%, a ceny usług wzrosły – o 0,6%).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-maj 2023 roku

14.07.2023
Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu-maju 2023 roku wyniosły w cenach bieżących 687,0 mld PLN w eksporcie oraz 662,4 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 24,6 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2022 roku wyniosło minus 37,6 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 8,1%, a import spadł o 1,6%.
Czytaj dalej

13 lipca 2023 r. świętujemy 105 lat GUS!

13.07.2023
Główny Urząd Statystyczny został utworzony na mocy Reskryptu Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego 13 lipca 1918 r. W niecały rok po odzyskaniu niepodległości Sejm Ustawodawczy uchwalił 21 października 1919 r. ustawę o organizacji statystyki administracyjnej. Przez 105 lat, od daty utworzenia, Główny Urząd Statystyczny – jako jedyna polska instytucja publiczna - nie zmienił swojej nazwy.
Czytaj dalej
1    88  89  90  91  92  93  94  95  96    294
Do góry

Newsletter