Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2024 roku

15.03.2024
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,8% (przy wzroście cen usług – o 7,0% i towarów – o 1,4%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,3% (w tym usług – o 1,0% i towarów – o 0,1%).
Czytaj dalej

Publikacja Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2023 r.

14.03.2024
Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, liczba podmiotów nowo zarejestrowanych oraz wykreślonych wg wybranych cech, np. form prawnych, PKD 2007.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Wykonujący pracę na podstawie umów zlecenia i pokrewnych w Polsce w czerwcu 2023 r.

14.03.2024
W ostatnim dniu czerwca 2023 r. pracę na podstawie umów zlecenia i pokrewnych wykonywało w Polsce 2332,5 tys. osób. Spośród nich 1008,8 tys. osób równolegle wykonywało pracę kwalifikującą je do pracujących w gospodarce narodowej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe instytucji kultury w 2023 roku (dane wstępne)

14.03.2024
W 2023 r. wyniki finansowe instytucji kultury były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Przychody ogółem wzrosły o 16,2%, koszty o 15,7%, a nakłady inwestycyjne o 13,5%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w styczniu 2024 roku

14.03.2024
Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu 2024 r. wyniosły w cenach bieżących 121,9 mld PLN w eksporcie oraz 115,7 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 6,2 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2023 roku wyniosło 3,0 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku eksport spadł o 12,0%, a import o 14,6%.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Dane krótkookresowe opracowane według europejskiej koncepcji jednostki rodzaju działalności udostępnione w Dziedzinowej Bazie Wiedzy

12.03.2024
Główny Urząd Statystyczny udostępnia dane krótkookresowe opracowywane według europejskiej koncepcji jednostki statystycznej, którą jest Jednostka rodzaju działalności – JRD (ang. Kind-of-activity unit – KAU).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Cudzoziemcy wykonujący pracę w Polsce we wrześniu 2023 roku

12.03.2024
Na koniec września 2023 r. udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę wyniósł 6,5%. Obcokrajowcy wykonujący pracę we wrześniu 2023 r. pochodzili z ponad 150 państw.
Czytaj dalej

Nowe Dziedzinowe Bazy Wiedzy zastąpią bazę SWiAD, która zostanie wyłączona 29.03. br. Dane, w niej zawarte są dostępne w nowych Dziedzinowych Bazach Wiedzy

12.03.2024
Nowa baza DBW jest odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby użytkowników danych statystycznych. Umożliwia ona przeglądanie i wykorzystywanie oficjalnych danych statystycznych w intuicyjny sposób, na bazie wolnej licencji Creative Commons (Uznanie autorstwa - CC BY 4.0) oraz przy użyciu otwartych formatów. Intuicyjny interfejs pozwala na szybkie dotarcie do poszukiwanych informacji. Użytkownicy mogą korzystać z wyszukiwarki z szerokim zakresem podpowiedzi, kierujących bezpośrednio do wybranych danych.
Czytaj dalej

Publikacja Jak korzystamy z Internetu? (dla rodzin biorących udział w badaniu) 2023

11.03.2024
Dane dotyczące wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych oraz przez osoby indywidualne w wieku 16-74 lata.
Czytaj dalej

Tablica Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON luty 2024

11.03.2024
Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
1    16  17  18  19  20  21  22  23  24    350
Do góry

Newsletter