Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w lutym 2024 roku

20.03.2024
Według wstępnych danych w lutym 2024 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 7,5%, a w porównaniu ze styczniem 2024 r. – o 0,3%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2024 roku

20.03.2024
W lutym br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 3,3% w porównaniu z lutym ub. roku, kiedy notowano spadek o 1,6% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu ze styczniem br. wzrosła o 0,7%. W okresie styczeń – luty br. produkcja sprzedana przemysłu była o 2,8% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2024 roku

20.03.2024
Według wstępnych danych w lutym 2024 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły w stosunku do stycznia 2024 r. – o 0,1%, spadły natomiast w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku – o 10,1%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2024 roku

20.03.2024
W lutym 2024 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z lutym 2023 r. było niższe o 0,2% i wyniosło 6510,9 tys. etatów. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2024 r. w porównaniu z lutym 2023 r. wzrosło nominalnie o 12,9% i wyniosło 7978,99 zł brutto.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura konsumencka - marzec 2024 roku

20.03.2024
W marcu 2024 r. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 12,3 i był o 0,3 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej

Informacja o badaniu Rozkład wynagrodzeń

19.03.2024
W drugiej połowie 2024 r. Główny Urząd Statystyczny rozpocznie publikowanie co miesiąc przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto oraz mediany wynagrodzeń miesięcznych brutto. Pierwsze opublikowane dane będą dotyczyć stycznia 2024 r.
Czytaj dalej

Trwa 53. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Statystycznego

19.03.2024
53. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Statystycznego jest organizowana przez Centralną Bibliotekę Statystyczną im. Stefana Szulca pod patronatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Czytaj dalej

Informacja na temat zmian w zakresie „koszyka inflacyjnego” w 2024 roku

15.03.2024
Główny Urząd Statystyczny, jak co roku wprowadził modyfikacje do nowej edycji badania zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych. Główna zmiana dotyczyła uaktualnienia systemu wag stosowanego przy agregacji wskaźników zmian cen obserwowanych dla poszczególnych grup towarów i usług w celu obliczenia wskaźnika ogółem. W 2024 roku zastosowany zostanie system wag oparty na wynikach badania wydatków gospodarstw domowych z 2023 roku, prowadzonego metodą reprezentacyjną na terenie całego kraju. Obecne wyniki badania zostały uogólnione w oparciu o informacje uzyskane z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań przeprowadzonego przez GUS w 2021 roku.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2024 roku

15.03.2024
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,8% (przy wzroście cen usług – o 7,0% i towarów – o 1,4%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,3% (w tym usług – o 1,0% i towarów – o 0,1%).
Czytaj dalej

Publikacja Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2023 r.

14.03.2024
Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, liczba podmiotów nowo zarejestrowanych oraz wykreślonych wg wybranych cech, np. form prawnych, PKD 2007.
Czytaj dalej
1    14  15  16  17  18  19  20  21  22    348
Do góry

Newsletter