Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Wyniki finansowe instytucji kultury w 2023 roku (dane wstępne)

14.03.2024
W 2023 r. wyniki finansowe instytucji kultury były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Przychody ogółem wzrosły o 16,2%, koszty o 15,7%, a nakłady inwestycyjne o 13,5%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w styczniu 2024 roku

14.03.2024
Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu 2024 r. wyniosły w cenach bieżących 121,9 mld PLN w eksporcie oraz 115,7 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 6,2 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2023 roku wyniosło 3,0 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku eksport spadł o 12,0%, a import o 14,6%.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Dane krótkookresowe opracowane według europejskiej koncepcji jednostki rodzaju działalności udostępnione w Dziedzinowej Bazie Wiedzy

12.03.2024
Główny Urząd Statystyczny udostępnia dane krótkookresowe opracowywane według europejskiej koncepcji jednostki statystycznej, którą jest Jednostka rodzaju działalności – JRD (ang. Kind-of-activity unit – KAU).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Cudzoziemcy wykonujący pracę w Polsce we wrześniu 2023 roku

12.03.2024
Na koniec września 2023 r. udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę wyniósł 6,5%. Obcokrajowcy wykonujący pracę we wrześniu 2023 r. pochodzili z ponad 150 państw.
Czytaj dalej

Nowe Dziedzinowe Bazy Wiedzy zastąpią bazę SWiAD, która zostanie wyłączona 29.03. br. Dane, w niej zawarte są dostępne w nowych Dziedzinowych Bazach Wiedzy

12.03.2024
Nowa baza DBW jest odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby użytkowników danych statystycznych. Umożliwia ona przeglądanie i wykorzystywanie oficjalnych danych statystycznych w intuicyjny sposób, na bazie wolnej licencji Creative Commons (Uznanie autorstwa - CC BY 4.0) oraz przy użyciu otwartych formatów. Intuicyjny interfejs pozwala na szybkie dotarcie do poszukiwanych informacji. Użytkownicy mogą korzystać z wyszukiwarki z szerokim zakresem podpowiedzi, kierujących bezpośrednio do wybranych danych.
Czytaj dalej

Publikacja Jak korzystamy z Internetu? (dla rodzin biorących udział w badaniu) 2023

11.03.2024
Dane dotyczące wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych oraz przez osoby indywidualne w wieku 16-74 lata.
Czytaj dalej

Tablica Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON luty 2024

11.03.2024
Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za czwarty kwartał 2023 roku

11.03.2024
W 4 kwartale 2023 r. ceny producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej w stosunku do poprzedniego kwartału wzrosły o 0,6%. W porównaniu do 4 kwartału 2022 r. wzrosły o 6,8%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Budownictwo w 2023 roku

11.03.2024
W 2023 r. odnotowano spadek liczby i powierzchni mieszkań oddanych do użytkowania. Spadła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - luty 2024

11.03.2024
Według stanu na koniec lutego 2024 roku do rejestru REGON wpisanych było 5 174,6 tys. podmiotów gospodarki narodowej. W lutym zarejestrowano 38,8 tys. nowych podmiotów tj. o 12,2% więcej niż miesiąc wcześniej.
Czytaj dalej
1    16  17  18  19  20  21  22  23  24    349
Do góry

Newsletter