Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Działalność muzeów w 2019 roku

11.05.2020
W 2019 r. działalność prowadziło 959 muzeów i oddziałów muzealnych (o 1,5% więcej w porównaniu z 2018 r.), które zwiedziło 40,2 mln osób. Muzea prezentowały 2,7 tys. wystaw stałych oraz zorganizowały 5,0 tys. wystaw czasowych w kraju (w tym 100 wystaw z zagranicy).
Czytaj dalej

Publikacja Zeszyt metodologiczny. Świadczenia na rzecz rodziny i ich beneficjenci

11.05.2020
Celem badania „Świadczenia na rzecz rodziny” jest uzyskanie informacji o rozmiarach wydatków z budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na świadczenia pieniężne skierowane do osób i rodzin w formie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ulg prorodzinnych. Badanie ma również na celu dostarczenie informacji charakteryzujących beneficjentów wymienionych świadczeń.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - kwiecień 2020

11.05.2020
Według stanu na koniec kwietnia 2020 roku do rejestru REGON wpisanych było 4 540,8 tys. podmiotów gospodarczych, tj. o 0,1% więcej niż miesiąc wcześniej (2,6% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Działalność galerii sztuki w 2019 roku

11.05.2020
W 2019 r. działalność prowadziło 327 galerii sztuki (o 0,6% więcej w porównaniu z 2018 r.). Galerie sztuki zorganizowały 3,9 tys. wystaw, które zwiedziło 4,5 mln osób.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Działalność teatrów i instytucji muzycznych w 2019 roku

11.05.2020
W 2019 r. w Polsce działalność prowadziło 188 teatrów i instytucji muzycznych. Wystawiły one 69,5 tys. przedstawień, na których zebrało się 14,4 mln widzów. Odbyło się 730 premier. W repertuarze teatry i instytucje muzyczne miały 8,2 tys. przedstawień.
Czytaj dalej

Setne urodziny Profesor Stanisławy Bartosiewicz

08.05.2020
Dzisiaj swoje setne urodziny obchodzi Pani Profesor Stanisława Bartosiewicz, doktor honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz laureatka Odznaki Honorowej za Zasługi dla Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej okazji życzymy pani Profesor kolejnych szczęśliwych lat w zdrowiu oraz wiele satysfakcji ze wszystkich życiowych osiągnięć i dalszych owoców działalności naukowej.
Czytaj dalej

Publikacja Zielone Płuca Polski w 2018 roku

08.05.2020
W publikacji zaprezentowano warunki naturalne, stan, zagrożenia i ochronę środowiska, leśnictwo, sytuację demograficzną, rynek pracy, infrastrukturę komunalną i mieszkaniową, edukację, kulturę, turystykę oraz inne dane charakteryzujące ekoregion Zielone Płuca Polski.
Czytaj dalej

Tablica Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON kwiecień 2020

06.05.2020
Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2019 roku

05.05.2020
Wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w 2019 r. wyniósł 1,4 mld zł, wobec straty 17,0 mld zł w 2018 r. Aktywa netto otwartych funduszy emerytalnych na koniec 2019 r. wyniosły 154,8 mld zł, co oznacza spadek aktywów o 2,5 mld zł w ciągu roku.
Czytaj dalej
1    183  184  185  186  187  188  189  190  191    200
Do góry

Newsletter