Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Rejestracje i upadłości podmiotów gospodarczych w IV kwartale 2020 roku

15.02.2021
W IV kwartale 2020 roku odnotowano 75 925 rejestracji podmiotów gospodarczych tj. o 3,0% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku oraz 106 upadłości podmiotów gospodarczych tj. o 33,3% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2021 roku

15.02.2021
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2021 r. w stosunku do grudnia 2020 r. wyniósł 101,2 (wzrost cen o 1,2%).
Czytaj dalej

Publikacja Pokolenie gniazdowników w Polsce

12.02.2021
Badanie dostarcza informacje o jednej z faz cyklu życia rodziny, stanowiąc przyczynek do analizy przemian wzorców przebiegu życia, w tym coraz późniejszego przechodzenia do dorosłości.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Szybki szacunek produktu krajowego brutto za czwarty kwartał 2020 roku

12.02.2021
Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w IV kwartale 2020 roku zmniejszył się realnie o 2,8% rok do roku, wobec wzrostu o 3,6% w analogicznym okresie 2019 r.
Czytaj dalej

Publikacja Zeszyt metodologiczny Zapotrzebowanie rynku pracy na pracowników według zawodów

11.02.2021
Niniejsze opracowanie przedstawia informacje na temat metodologii, przebiegu i organizacji badania Zapotrzebowanie rynku pracy na pracowników według zawodów. Cykliczne monitorowanie bieżącego zapotrzebowania na pracowników według zawodów pozwoli na analizę sytuacji na rynku pracy i prowadzenie bardziej efektywnej polityki edukacyjnej, uwzględniającej potrzeby pracodawców.
Czytaj dalej

Publikacja Zeszyt metodologiczny Pracujący w gospodarce narodowej według źródeł administracyjnych

11.02.2021
Badanie Pracujący w gospodarce narodowej według źródeł administracyjnych jest uzupełnieniem badania 1.23.02 Pracujący w gospodarce narodowej, które w Pbssp należy do obszaru tematycznego Rynek Pracy. Jego podstawowym celem jest uzyskanie informacji o liczbie pracujących w Polsce w oparciu o źródła administracyjne.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - styczeń 2021

11.02.2021
Według stanu na koniec stycznia 2021 roku do rejestru REGON wpisanych było 4 667,5 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,1% więcej niż miesiąc wcześniej (3,4% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).
Czytaj dalej

Tablica Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON styczeń 2021

11.02.2021
Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej

Publikacja Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (folder dla rodzin biorących udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności) - III kwartał 2020 r.

10.02.2021
Folder informacyjny dla rodzin biorących udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności zawierający podstawowe informacje na temat prowadzonego badania oraz wyniki badania przeprowadzonego w poprzednich kwartałach. Folder zawiera ogólne dane charakteryzujące sytuację na rynku pracy.
Czytaj dalej
1    184  185  186  187  188  189  190  191  192    263
Do góry

Newsletter