Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Monografia naukowa „Depopulacja. Uwarunkowania i konsekwencje”

02.12.2020
W serii Biblioteka Wiadomości Statystycznych ukazała się monografia naukowa „Depopulacja. Uwarunkowania i konsekwencje”, wydana przez GUS i Rządową Radę Ludnościową. Depopulacja stanowi jedno z wyzwań demograficznych.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury - szereg do września 2020 r.

01.12.2020
Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury - szereg do września 2020 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2020

01.12.2020
W 2019 r. odnotowano w Polsce wzrost wskaźnika produktywności zasobów o 10,7% w porównaniu z rokiem poprzednim. Urząd Patentowy RP przyznał największą od 2000 r. liczbę patentów z zakresu technologii ochrony środowiska – 161. Przeciętna wielkość ekologicznego gospodarstwa rolnego wyniosła 27,2 ha i była najwyższa od 2000 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2020 roku

01.12.2020
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w listopadzie 2020 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 3,0% (wskaźnik cen 103,0), a w stosunku do poprzedniego miesiąca utrzymały się na tym samym poziomie (wskaźnik cen 100,0).
Czytaj dalej

Publikacja Rocznik Statystyczny Leśnictwa ​2020

30.11.2020
Powierzchnia gruntów leśnych, stan zasobów leśnych oraz zagospodarowanie lasów i ich gospodarcze wykorzystanie. Zadrzewienia. Zagrożenie i ochrona środowiska leśnego oraz przyrody. Zatrudnienie i wynagrodzenia w leśnictwie. Szkolnictwo leśne. Produkcja leśnictwa wg ESA 2010. Eksport i import produktów leśnictwa. Porównania międzynarodowe. Dane charakteryzujące leśnictwo w 2019 r. prezentowane na tle lat poprzednich.
Czytaj dalej

Publikacja Gospodarka materiałowa w 2019 roku

30.11.2020
Bilanse krajowe wybranych materiałów, zużycie i zapasy wybranych materiałów, wskaźniki udziału importu i eksportu, udział zużycia krajowego w rozchodzie, obrót odpadami nadającymi się do recyklingu; w ujęciu ilościowym.
Czytaj dalej

Publikacja Ochrona środowiska 2020

30.11.2020
Syntetycznie ujęty pełny zakres wyników badań statystycznych, podsystemy funkcjonujące w ramach państwowego monitoringu środowiska oraz źródła administracyjne charakteryzujące stan, zagrożenie i ochronę środowiska w 2019 r. na tle lat poprzednich.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w trzecim kwartale 2020 roku

30.11.2020
Produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w III kwartale 2020 r. zmniejszył się realnie o 1,5% rok do roku, wobec wzrostu o 4,4% w analogicznym kwartale 2019 r. (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego).
Czytaj dalej
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    153
Do góry

Newsletter