Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Zeszyt metodologiczny - Badania produkcji przemysłowej

20.12.2019
W niniejszym Zeszycie metodologicznym przedstawiono informacje o źródłach danych wykorzystywanych w miesięcznych i rocznych badaniach produkcji przemysłowej, a także o wynikach opracowywanych na podstawie tych badań i formach ich prezentacji.
Czytaj dalej

Publikacja Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2019

20.12.2019
W publikacji zaprezentowano wskaźniki służące do oceny stanu zielonej gospodarki w Polsce. Zostały one ujęte w czterech podstawowych obszarach tematycznych, tj.: kapitału naturalnego, środowiskowej efektywności produkcji, środowiskowej jakości życia ludności oraz polityk gospodarczych i ich następstw. W opracowaniu przedstawiono także wskaźniki kontekstowe będące źródłem podstawowych informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. W tegorocznej edycji publikacji wybrane wskaźniki zielonej gospodarki zostały zaprezentowane na tle krajów Unii Europejskiej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Świadczenia na rzecz rodziny w 2018 roku

20.12.2019
W 2018 r. na wsparcie rodzin w Polsce w formie świadczeń rodzinnych przeznaczono 10,0 mld zł, a korzystało z nich średnio miesięcznie 1,9 mln beneficjentów.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Dynamika sprzedaży detalicznej w listopadzie 2019 roku

20.12.2019
Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w listopadzie 2019 r. była wyższa niż przed rokiem o 5,2% (wobec wzrostu o 6,9% w listopadzie 2018 r.). W porównaniu z październikiem 2019 r. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 2,4%.
Czytaj dalej

Publikacja Produkt krajowy brutto - rachunki regionalne w latach 2015-2017

20.12.2019
Analiza poziomu i dynamiki rozwoju gospodarczego regionów i podregionów oraz zmian w strukturze gospodarki w ujęciu przestrzennym. Opis analityczny zawierający charakterystykę terytorialnego zróżnicowania wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto oraz dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, opracowanych zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. podziałem statystycznym Polski na jednostki NUTS, to jest w układzie Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS 2016).
Czytaj dalej

Publikacja Ceny w gospodarce narodowej w latach 2014-2018

20.12.2019
Dynamika oraz poziomy cen w podstawowych obszarach gospodarki narodowej. Dane dotyczące poziomów i wskaźników cen, w tym zharmonizowanych (zgodnie z metodologią Eurostatu) wskaźników cen konsumpcyjnych (HICP) oraz relacje ekonomiczne z zakresu badań cenowych prowadzonych w GUS, jak również informacje uzyskane we współpracy z bankami i innymi instytucjami.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Ceny produktów rolnych w listopadzie 2019 roku

20.12.2019
Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wie-przowego, drobiu i mleka krowiego, wzrosły w listopadzie 2019 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,9%), jak i w porów-naniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (o 5,0%).
Czytaj dalej

Publikacja Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2018 roku

20.12.2019
Wyniki produkcji roślinnej i zwierzęcej (w ujęciu wartościowym i ilościowym). Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłu spożywczego. Import i eksport niektórych produktów rolnictwa i wyrobów przemysłu spożywczego. Spożycie wybranych artykułów konsumpcyjnych.
Czytaj dalej

Infografika - Koniunktura gospodarcza w grudniu 2019 roku

20.12.2019
Infografika - Koniunktura gospodarcza w grudniu 2019 roku
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w grudniu 2019 roku

20.12.2019
Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w grudniu 2019 r. kształtuje się na poziomie niższym w stosunku do notowanego w listopadzie 2019 r. oraz w grudniu 2018 r.
Czytaj dalej
1    68  69  70  71  72  73  74  75  76    153
Do góry

Newsletter