Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Tablica Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu lutego 2018 r.

23.03.2018
Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu lutego 2018 r.
Czytaj dalej

Publikacja Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w lutym 2018 r.

23.03.2018
Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej. Obejmuje miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy i wynagrodzeń, cen, produkcji w przemyśle i budownictwie, rynku wewnętrznego i handlu zagranicznego
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-XII 2017 roku

23.03.2018
W 2017 roku zarówno przychody z całokształtu działalności jak i koszty uzyskania tych przychodów w badanych instytucjach kultury były wyższe od osiągniętych w 2016 r. (po 4,7%).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w marcu 2018 roku

22.03.2018
Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w marcu 2018 r. wynosi 110,8 i kształtuje się na poziomie niższym od notowanego przed miesiącem, ale wyższym niż przed rokiem. Wskaźnik ten przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej od grudnia 2016 r.
Czytaj dalej

Publikacja Wskaźniki jakości pracy 2017

21.03.2018
Główny Urząd Statystyczny po raz drugi przygotował publikację ze wskaźnikami opisującymi jakość pracy. Opiera się ona na pracach grupy ekspertów Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ i wykorzystuje zalecenia podręcznika dotyczącego pomiaru jakości pracy.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Dynamika sprzedaży detalicznej w lutym 2018 r.

21.03.2018
Dynamika sprzedaży detalicznej w cenach stałych w lutym br. wyniosła 107,7 w skali roku.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń-grudzień 2017 roku

21.03.2018
W 2017 roku wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Poprawiły się podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne były wyższe o 3,4% od notowanych w 2016 roku (kiedy miał miejsce spadek o 13,2%).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wypadki przy pracy w 2017 r. – dane wstępne

21.03.2018
W 2017 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, zgłoszonych na formularzu Z-KW Statystyczna karta wypadku, wyniosła ogółem 88330 osób i była o 0,5% większa niż w ub. roku. Zmalała natomiast liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 osób pracujących (tzw. wskaźnik wypadkowości) z 7,07 w 2016 r. do 6,84 w 2017 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura konsumencka. Marzec 2018 roku

21.03.2018
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej ukształtował się na poziomie 5,4.
Czytaj dalej
1    57  58  59  60  61  62  63  64  65    75
Do góry

Newsletter