Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń marzec 2016 roku

13.05.2016
Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów1 w okresie styczeń – marzec 2016 r. W I kwartale 2016 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 191948,5 mln zł, a import 183629,5 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 8319,0 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 6337,8 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. eksport wzrósł o 4,2%, a import był wyższy o 3,2%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Szybki szacunek produktu krajowego brutto za pierwszy kwartał 2016 roku

13.05.2016
W I kwartale 2016 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zmniejszył się realnie o 0,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 2,5%.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2016 r.

12.05.2016
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2016 r. w stosunku do marca 2016 r. wyniósł 100,3 (wzrost cen o 0,3%).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2016 roku

12.05.2016
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,3% (w tym towarów – o 0,4%, przy spadku cen usług – o 0,1%).
Czytaj dalej

Publikacja Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2015

12.05.2016
Wysokość przychodów, kosztów i wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe. Podstawowe wskaźniki ekonomiczne charakteryzujące kondycję finansową tych przedsiębiorstw, w tym m.in. wskaźniki rentowności obrotu brutto i netto, wskaźnik płynności, majątek obrotowy i źródła finansowania majątku oraz nakłady na środki trwałe, także na wartości niematerialne i prawne.
Czytaj dalej

Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności Polski II kwartał 2015 r.

12.05.2016
Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy. Charakterystyka bezrobotnych (czas trwania bezrobocia, metody poszukiwania pracy, przeszłość zawodowa) oraz sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przyczyny bierności zawodowej.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 2016 r.

11.05.2016
Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2016 r. wyniosło 4181,49 zł.
Czytaj dalej

Infografika - Dzień Bibliotekarza i Bibliotek (8 maja)

06.05.2016
Infografika przygotowana z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek.
Czytaj dalej
1    617  618  619  620  621  622  623  624  625    632
Do góry

Newsletter