Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Wyznania religijne w Polsce 2012–2014

04.08.2016
Podstawowe informacje o wyznaniach religijnych w Polsce. Publikacja zawiera indeksy porządkujące zgromadzony materiał chronologicznie, demograficznie i alfabetycznie oraz mapy ukazujące struktury administracyjno-terytorialne niektórych kościołów. Podstawową jednostką opisu jest wyznanie. Każda z jednostek jest krótko scharakteryzowana, podane są dane statystyczne informujące o jej stanie ilościowym, rozmieszczeniu terytorialnym, zakresie działania.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Osobowy ruch graniczny z Ukrainą, Białorusią i Rosją za czerwiec 2016 r.

01.08.2016
Wykresy ilustrujące osobowy ruch graniczny na przejściach z Ukrainą, Białorusią i Rosją.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za lipiec 2016 roku (opracowanie eksperymentalne)

29.07.2016
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według eksperymentalnego szybkiego szacunku w lipcu 2016 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,3% (wskaźnik cen 99,7), a w porównaniu z analo­gicznym miesiącem ub. roku – o 0,9% (wskaźnik cen 99,1).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2016 roku

29.07.2016
Wyniki wstępnego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych 1) w 2016 r. przedstawiają się następująco:
Czytaj dalej

Publikacja Produkcja wyrobów przemysłowych w 2015 roku

29.07.2016
Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych, realizowana przez tzw. jednostki duże i średnie, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej...
Czytaj dalej

Publikacja Wiadomości Statystyczne nr 7/2016 (662)

28.07.2016
W numerze m. in.: Bogusław LASOCKI, Małgorzata SKRZEK-LUBASIŃSKA — Samozatrudnienie w Polsce — problemy definicyjne, dostępność danych i ich interpretacja; Mariusz PLICH, Jurand SKRZYPEK — Trendy energochłonności polskiej gospodarki ...
Czytaj dalej

Publikacja Trwanie życia w 2015 r.

28.07.2016
Tablice trwania życia ludności wg płci i wieku w podziale na miasto i wieś. Średnie trwanie życia wg regionów, województw i podregionów. Komentarz analityczny wraz z prezentacją graficzną oraz opis metody obliczeń.
Czytaj dalej

Publikacja Budownictwo - wyniki działalności w 2015 r.

27.07.2016
Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana w gospodarce narodowej, w tym sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w jednostkach budowlanych o liczbie pracujących powyżej 9 osób wg działów, grup i form własności, rodzajów obiektów, miejsc wykonywania robót (województw); sprzedaż produkcji budowlano-montażowej poza granicami kraju przez przedsiębiorstwa budowlane i niebudowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, indeksy cen produkcji budowlano-montażowej. Efekty rzeczowe budownictwa (budynki mieszkalne oddane do użytkowania: liczba mieszkań, izb, powierzchnia użytkowa mieszkań, kubatura, rodzaj budynku, forma budownictwa, technologia wznoszenia, przeciętny czas trwania budowy; budynki o innym przeznaczeniu niż mieszkalne oddane do użytkowania – liczba, kubatura i powierzchnia użytkowa), mieszkania w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych (liczba, powierzchnia użytkowa, liczba izb, formy budownictwa), liczba obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Wydane pozwolenia i zezwolenia na budowę nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Mieszkania, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej

Publikacja Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w czerwcu 2016 roku

25.07.2016
Informacje o ilości produkcji wytworzonej wybranych wyrobów przemysłowych wg PKWiU/PRODPOL, obejmującej produkcję wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn Statystyczny Nr 6/2016

25.07.2016
Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów miesięcznych, kwartalnych i rocznych z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, transportu, handlu wewnętrznego i zagranicznego. Miesięczne lub kwartalne dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw oraz państw Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
1    518  519  520  521  522  523  524  525  526    548
Do góry

Newsletter