Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2017 r.

30.01.2018
Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej. Obejmuje miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy i wynagrodzeń, cen, produkcji w przemyśle i budownictwie, rynku wewnętrznego i handlu zagranicznego
Czytaj dalej

Publikacja Wiadomości Statystyczne nr 1/2018 (680)

29.01.2018
W numerze m. in.: Andrzej BĄK — Zastosowanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej do oceny stanu środowiska w województwie dolnośląskim; Maria KLONOWSKA-MATYNIA, Kamila RADLIŃSKA — Ocena wahań sezonowych bezrobocia w nadmorskich regionach turystycznych Polski i Hiszpanii; Marcin IDZIK, Krzysztof SOBCZAK — Rozwój rynku kart płatniczych w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej ...
Czytaj dalej

Publikacja Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2016/2017

29.01.2018
Poziom i kierunki zmian w zużyciu nawozów w roku gospodarczym 2016/2017 wg grup nawozów mineralnych, tj.: azotowych, fosforowych, potasowych oraz wapniowych z wydzieleniem grupy nawozów wapniowo-magnezowych oraz nawozów naturalnych. Informacje dotyczące zaopatrzenia w środki produkcji m.in. nawozy, środki ochrony roślin, pasze przemysłowe, materiał siewny.
Czytaj dalej

Publikacja Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2016 roku

26.01.2018
Wysokość aktywów i pasywów (podmiotów prowadzących pełny zestaw rachunków, tj. sporządzających bilans) oraz przychodów, kosztów i wyników finansowych charakteryzujących ich kondycję finansową, w tym m.in. wskaźniki rentowności obrotu, wskaźniki płynności oraz rentowności majątku: obrotowego, trwałego i aktywów.
Czytaj dalej

Konferencja prasowa Prezesa GUS z 30 stycznia 2018 r.

26.01.2018
Temat konferencji: "Produkt krajowy brutto w 2017 r. - szacunek wstępny" (materiały z konferencji)
Czytaj dalej

Publikacja Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2018 - styczeń 2018

24.01.2018
Dane i wskaźniki dotyczące koniunktury gospodarczej.
Czytaj dalej

Urodzenia żywe w 2017 r. - dane wstępne

24.01.2018
Ze wstępnych danych wynika, że w 2017 r. zarejestrowano 403 tys. urodzeń żywych, tj. o ok. 20 tys. więcej niż w poprzednim roku. Współczynnik urodzeń wzrósł o 0,6 pkt do 10,5‰.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn Statystyczny Nr 12/2017

24.01.2018
Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów czasowych.
Czytaj dalej

Tablica Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu grudnia 2017 r.

24.01.2018
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu grudnia 2017 r.
Czytaj dalej

Publikacja Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w grudniu 2017 roku

24.01.2018
Ilość produkcji wybranych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez jednostki, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej. Informacje dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
1    515  516  517  518  519  520  521  522  523    648
Do góry

Newsletter