Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Szybki szacunek produktu krajowego brutto za pierwszy kwartał 2018 roku

15.05.2018
Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w I kwartale 2018 roku był realnie wyższy o 5,1 % w porównaniu z I kwartałem 2017 r.
Czytaj dalej

Tablica Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON kwiecień 2018

14.05.2018
Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej

Publikacja Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2017

14.05.2018
Charakterystyka wielkości i struktury przychodów, kosztów i wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe, w tym podmiotów z przeważającym udziałem kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym.
Czytaj dalej

Publikacja Wyniki produkcji roślinnej w 2017 roku

14.05.2018
Wynikowy szacunek (po omłotach, wykopkach, zbiorach) ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych oraz produkcji z trwałych użytków zielonych.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Obwieszczenie w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2017 roku

14.05.2018
Według pierwszego szacunku wartość produktu krajowego brutto w 2017 r. wyniosła 1 982,1 mld zł.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-marzec 2018 roku

14.05.2018
Obroty towarowe handlu zagranicznego w pierwszym kwartale br. wyniosły w cenach bieżących 218,8 mld zł w eksporcie oraz 222,8 mld zł w imporcie.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 2018 roku

11.05.2018
Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2018 r. wyniosło 4622,84 zł.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Pogłowie świń według stanu w marcu 2018 roku

11.05.2018
Według wstępnych danych pogłowie świń* w marcu 2018 r. liczyło 11 992,2 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrost o 6,5%. Wzrost pogłowia wystąpił dla wszystkich grup, w tym świń na ubój (tuczników) o 9,1%, prosiąt o 5,5%, warchlaków o 4,8 % i populacji trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej o 2,0%.
Czytaj dalej

Modernizacja europejskiej statystyki gospodarczej

10.05.2018
Zmiany zachodzące we współczesnym świecie, w tym postępująca globalizacja, a także nowe potrzeby użytkowników wpływają na zakres danych, jakie gromadzi i udostępnia statystyka, zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. Na poziomie europejskim za prezentację porównywalnych statystyk jest odpowiedzialny urząd statystyczny Unii Europejskiej, Eurostat, który we współpracy z krajowymi urzędami statystycznymi opracowuje metodologię badań obowiązujących w ramach Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS).
Czytaj dalej

Tablica Lista jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych (S.13), zgodnie z ESA2010 (stan na 31 grudnia 2016 r.)

10.05.2018
Lista jednostek zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych (S.13) zgodnie z ESA2010 według podsektorów i PKD wg stanu na 31 grudnia 2016 r.
Czytaj dalej
1    301  302  303  304  305  306  307  308  309    584
Do góry

Newsletter