Według wstępnych danych pogłowie świń* w marcu 2018 r. liczyło 11 992,2 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrost o 6,5%. Wzrost pogłowia wystąpił dla wszystkich grup, w tym świń na ubój (tuczników) o 9,1%, prosiąt o 5,5%, warchlaków o 4,8 % i populacji trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej o 2,0%.


Tablica 1. Pogłowie świń w marcu 2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE

III 2018

w tys. sztuk

III 2017=100

XII 2017=100

Świnie

11992,2

106,5

100,7

Prosięta o wadze do 20 kg

2786,6

105,5

102,3

Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg

3275,4

104,8

93,4

Trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej  (tuczniki)

5010,2

109,1

105,4

Trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg i więcej

919,9

102,0

99,5

w tym lochy razem

903,0

102,2

99,4

w tym lochy prośne

604,8

100,8

98,0