Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Notatka informacyjna Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów - stan na koniec lutego 2014 r.

25.03.2014
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan na koniec lutego 2014 r.
Czytaj dalej

Publikacja Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w lutym 2014 r.

25.03.2014
Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej, obejmująca miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy, cen, wynagrodzeń, podstawowych działów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport), handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza i finansów publicznych. Ponadto z częstotliwością kwartalną – szacunki PKB, tendencje obserwowane w demografii oraz informacje dotyczące wyników finansowych przedsiębiorstw nie finansowych, nakładów inwestycyjnych, usług biznesowych, łączności, giełdy, a także sytuacji w wybranych krajach świata. Część tabelaryczna obejmuje wybrane wskaźniki sytuacji gospodarczej kraju i podstawowe wskaźniki makroekonomiczne dla państw UE, OECD i wybranych krajów rozwijających się.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w lutym 2014 r.

25.03.2014
W lutym 2014 r. w porównaniu do stycznia 2014 r. i lutego 2013 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych oraz stopy bezrobocia.
Czytaj dalej

Publikacja Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - styczeń 2014 r.

25.03.2014
Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2013 roku

21.03.2014
W 2013 badane przedsiębiorstwa uzyskały korzystniejsze niż rok wcześniej wyniki finansowe. Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe były lepsze od uzyskanych przed rokiem.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w marcu 2014 r.

21.03.2014
Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w marcu oceniany jest pozytywnie, lepiej niż w lutym i w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat. Oceny bieżącej produkcji są korzystne, natomiast portfela zamówień – mniej pesymistyczne niż w ubiegłym miesiącu. Prognozy w tym zakresie są optymistyczne, lepsze od formułowanych w lutym. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest nadal negatywnie, ale jej prognozy wskazują na możliwość poprawy. Ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie wzrastać.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura konsumencka - Marzec 2014 r.

21.03.2014
W marcu bieżącego roku obecne i przyszłe nastroje konsumenckie ocenianie na podstawie wskaźników syntetycznych uległy nieznacznemu pogorszeniu. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej obniżył się o 0,9 p. proc. i ukształtował się na poziomie –21,0.
Czytaj dalej

Publikacja Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą

21.03.2014
Skala wypadków przy pracy, rodzaj obrażeń oraz długość przerwy w pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy oraz skali odczuwalnych problemów zdrowotnych związanych z pracą, rodzaje chorób i ich wpływ na codzienną aktywność zawodową lub/i pozazawodową w okresie ostatnich 12 miesięcy przed tygodniem, w którym przeprowadzono badanie. Czynniki, które mają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na samopoczucie lub zdrowie fizyczne osób obecnie pracujących.
Czytaj dalej

Publikacja Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2012)

19.03.2014
Dochody, edukacja, zdrowie (w tym samoocena stanu zdrowia), warunki mieszkaniowe, wyposażenie gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania, opinie respondentów dotyczące różnych materialnych i niematerialnych aspektów warunków życia. Wskaźniki zagrożenia ubóstwem. Metodologia i organizacja badania.
Czytaj dalej
1    567  568  569  570  571  572  573  574  575    580
Do góry

Newsletter