Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Ceny produktów rolnych w lutym 2014 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
19.03.2014

 

Produkty 2013 2014
I-VI VII-XII I II
w złotych II
2013 = 100
I
2014= 100

CENY SKUPU

Ziarno zbóż (bez siewnego)   - za 1 dt:   Pszenica

97,02

71,59

75,76

74,17

72,6

97,9

   Żyto

72,03

49,76

57,84

56,74

74,7

98,1

   Jęczmień

82,29

69,51

77,22

73,38

85,1

95,0

   Pszenżyto

84,39

58,58

67,87

65,94

75,5

97,2

   Owies

61,61

47,34

64,14

55,10

84,8

85,9

   Kukurydza 

84,28

58,74

66,81

65,17

75,4

97,5

Ziemniaki - za 1 dt

66,78

41,55

62,79

64,74

111,7

103,1

Żywiec rzeźny - za 1 kg:   Bydło (bez cieląt) 

6,39

6,05

6,17

6,12

92,5

99,1

          w tym młode bydło

6,60

6,22

6,40

6,33

92,4

98,8

   Trzoda chlewna 

5,20

5,55

5,06

4,60

88,8

91,0

   Drób

4,16

4,28

3,90

4,07

102,0

104,5

Mleko - za 1 hl 

125,9

145,1

153,65

151,65

122,6

98,7

Dane obliczono na podstawie informacji o wartości i ilości skupu realizowanego przez osoby prawne i samodzielne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (bez osób fizycznych).
Wskaźniki cen skupu oraz cen uzyskiwanych przez rolników na targowiskach obliczono na podstawie danych bezwzględnych wyrażonych z większą dokładnością niż podano w tablicach.

 

Na rynku rolnym w lutym 2014 r. w skali miesiąca odnotowano zarówno w skupie, jak i w obrocie  targowiskowym spadek cen większości produktów rolnych. W skupie wzrosły jedynie ceny ziemniaków i żywca drobiowego, na targowiskach ceny jęczmienia, owsa i ziemniaków. Ceny żywca wołowego kształtowały się na poziomie z ubiegłego miesiąca.

W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku zaobserwowano na obu rynkach spadek cen ziarna zbóż oraz żywca wołowego i wieprzowego. Droższy niż przed miesiącem był w skupie żywiec drobiowy, a na targowiskach prosięta do dalszego chowu. Wzrosły ceny skupu mleka i w obu format sprzedaży ziemniaki.

Do góry

Newsletter