Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Janusz Dygaszewicz Prezesem Europejskiego Forum ds. Geografii i Statystyki (EFGS- European Forum for Geography and Statistics)

05.03.2015
Pan Janusz Dygaszewicz, Dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań w Głównym Urzędzie Statystycznym, został mianowany na stanowisko Prezesa Europejskiego Forum na dwuletnią kadencję.
Czytaj dalej

Publikacja Obrót nieruchomościami w 2013 r

05.03.2015
Informacje o liczbie i wartości dokonanych transakcji kupna/ sprzedaży nieruchomości, a także powierzchni sprzedanych nieruchomości w zakresie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, nieruchomości budynkowych oraz nieruchomości gruntowych. Dane dotyczące średnich cen transakcyjnych nieruchomości.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Koniunktura w gospodarstwach rolnych w II półroczu 2014 r.

27.02.2015
W ocenie rolników zmiany koniunktury jakie miały miejsce w II półroczu ub. r., jak i bieżąca grudniowa koniunktura w użytkowanych przez nich gospodarstwach rolnych kształtowała się niekorzystnie (biorąc pod uwagę salda odpowiedzi na pytania dotyczące ogólnej sytuacji gospodarstw rolnych, opłacalności produkcji rolniczej oraz popytu na produkty rolne). Pesymistyczne były również prognozy dotyczące zmian w I półroczu 2015 r. Należy zauważyć, że tak negatywnych opinii rolników nie odnotowano od czerwca 2012 r.
Czytaj dalej

Publikacja Ceny w gospodarce narodowej. Styczeń 2015 r.

27.02.2015
Dynamika oraz poziomy cen w podstawowych obszarach gospodarki narodowej. Prezentowane wyniki przedstawione jako szeregi danych (wskaźniki cen, poziomy cen) w tablicach w formacie Excel, stanowiących bazy danych dla danego obszaru tematycznego (rolnictwo, przemysł, budownictwo, usługi, rynek detaliczny, eksport, import). Zaopatrywanie w dane w systemie ciągłym, w okresach miesięcznych, kwartalnych, narastających i rocznych. Dane pochodzą z badań statystycznych GUS oraz innych instytucji, będących uczestnikami zintegrowanego systemu statystyki publicznej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w IV kwartale 2014 r.

27.02.2015
W IV kwartale 2014 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 0,7% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,2%.
Czytaj dalej

Publikacja Informator GUS 2015 r. (folder)

27.02.2015
Ogólne informacje o podstawach prawnych działania statystyki publicznej, badaniach prowadzonych przez statystykę publiczną, zbiorach statystycznych, zasadach i formach udostępniania danych...
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2014 r.

26.02.2015
Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2014 r. w stosunku do III kwartału 2014 r. wyniósł 99,9 (ceny obniżyły się o 0,1 %).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw IV kwartał 2014 r.

26.02.2015
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw
Czytaj dalej

Publikacja Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do  9 osób w 2013 r.

25.02.2015
Charakterystyka przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób oraz podstawowe informacje o wynikach osiąganych z ich działalności gospodarczej. Liczebność i struktura badanej zbiorowości (forma prawna, rodzaj prowadzonej działalności); liczba i struktura pracujących z uwzględnieniem właścicieli, zatrudnienie i wynagrodzenia; przychody i koszty; ponoszone nakłady na środki trwałe, wartość brutto środków trwałych. Wskaźniki działalności gospodarczej przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób.
Czytaj dalej
1    510  511  512  513  514  515  516  517  518    580
Do góry

Newsletter