Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2015 r.

13.03.2015
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,1%. W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie niższe ceny odzieży i obuwia (o 1,9%) oraz w zakresie transportu (o 1,0%), które obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,10 p. proc. i 0,09 p. proc. Wyższe ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 0,6%) podniosły ten wskaźnik o 0,04 p. proc.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I 2015 r.

13.03.2015
W styczniu 2015 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 57712,4 mln zł, a import 54490,7 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 3221,7 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. eksport zwiększył się o 3,6%, a import spadł o 2,9%, natomiast saldo wyniosło minus 375,3 mln zł.
Czytaj dalej

Tablica Turyści w bazie noclegowej. Styczeń 2015 r.

13.03.2015
Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej

Publikacja Budownictwo mieszkaniowe. I-IV kwartał 2014 r.

10.03.2015
Mieszkania oddane do użytkowania wg form budownictwa (spółdzielcze, zakładowe, komunalne, indywidualne, przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, społeczne czynszowe), przeciętny czas trwania budowy budynków mieszkalnych, kubatura budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania, metody wznoszenia budynków, budynki wg liczby kondygnacji.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Popyt na pracę w IV kwartale 2014 roku

10.03.2015
Źródłem zaprezentowanych danych jest badanie popytu na pracę. Od 2007 roku badanie to ma charakter reprezentacyjny, a jego wyniki są uogólniane dla zbiorowości podmiotów o liczbie zatrudnionych 1 i więcej osób klasyfikowanych według kryterium liczby pracujących: do 9 osób jako jednostki małe, 10 do 49 osób jako jednostki średnie i powyżej 49 osób jako jednostki duże.
Czytaj dalej

Publikacja Jak korzystamy z Internetu? – 2014

06.03.2015
Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych oraz przez członków tych gospodarstw w wieku 16 do 74 lat. Porównanie wyników badania na tle krajów Unii Europejskiej.
Czytaj dalej

Publikacja Jak korzystamy z Internetu? – 2013

06.03.2015
Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych oraz przez członków tych gospodarstw w wieku 16 do 74 lat. Porównanie wyników badania na tle krajów Unii Europejskiej.
Czytaj dalej

Janusz Dygaszewicz Prezesem Europejskiego Forum ds. Geografii i Statystyki (EFGS- European Forum for Geography and Statistics)

05.03.2015
Pan Janusz Dygaszewicz, Dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań w Głównym Urzędzie Statystycznym, został mianowany na stanowisko Prezesa Europejskiego Forum na dwuletnią kadencję.
Czytaj dalej

Publikacja Obrót nieruchomościami w 2013 r

05.03.2015
Informacje o liczbie i wartości dokonanych transakcji kupna/ sprzedaży nieruchomości, a także powierzchni sprzedanych nieruchomości w zakresie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, nieruchomości budynkowych oraz nieruchomości gruntowych. Dane dotyczące średnich cen transakcyjnych nieruchomości.
Czytaj dalej
1    509  510  511  512  513  514  515  516  517    580
Do góry

Newsletter