Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Notatka informacyjna Budownictwo mieszkaniowe - marzec 2015 r.

17.04.2015
Według wstępnych danych, w okresie styczeń-marzec 2015 r. oddano do użytkowania 31817 mieszkań, tj. o 10,6% mniej w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r., w którym odnotowano spadek o 4,2%. W okresie trzech miesięcy 2015 r. wydano pozwolenia na budowę 38447 mieszkań, tj. o 13,3% więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. (wobec wzrostu przed rokiem o 15,5%). Spadła natomiast liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 31809, tj. o 1,3% (wobec wzrostu przed rokiem o 49,4%).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2015 r.

17.04.2015
W marcu 2015 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 1,1% r/r i wyniosło 5575,6 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 4,9% r/r i wyniosło 4214,14 zł.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB według kwartałów za lata 2013-2014

17.04.2015
Równolegle z „Komunikatem dotyczącym deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2014 r.” Główny Urząd Statystyczny publikuje zweryfikowany szacunek produktu krajowego brutto (roczny i kwartalny) za lata 2013 – 2014.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2014 r.

17.04.2015
Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2014 roku ukształtował się na poziomie 55 241 mln zł, co stanowi -3,2% PKB, natomiast dług sektora wyniósł 866 501 mln zł, tj. 50,1 % PKB.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Osobowy ruch graniczny na przejściach z Ukrainą, Białorusią i Rosją - marzec 2015 r.

17.04.2015
Wykresy ilustrujące osobowy ruch graniczny na przejściach z Ukrainą, Białorusią i Rosją
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2009-2014

16.04.2015
Ogłasza się, że łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2009–2014 wyniosła 119,3.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2011-2014

16.04.2015
Ogłasza się, że wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych podawany do wiadomości publicznej zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady ...
Czytaj dalej

Publikacja Obszary wiejskie. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

16.04.2015
Niniejsza publikacja stanowi kolejne opracowanie z serii prezentującej wyniki Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2011. Wyniki NSP 2011 dla obszarów wiejskich przedstawiono na tle informacji dotyczących infrastruktury społecznej, technicznej oraz środowiska naturalnego w zakresie dotychczas prezentowanym w opracowaniu „Obszary wiejskie w Polsce”.
Czytaj dalej

Publikacja Poland Quarterly Statistics No. 4/2014

16.04.2015
Kwartalne informacje o procesach i zjawiskach społeczno-gospodarczych zachodzących w Polsce. Dane charakteryzujące wyniki gospodarcze Polski na tle poprzednich kwartałów i ostatnich lat.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2015 r. w stosunku do marca 2009 r.

15.04.2015
Ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2015 r. w stosunku do marca 2009 r. wyniósł 112,1 (wzrost cen o 12,1%).
Czytaj dalej
1    504  505  506  507  508  509  510  511  512    580
Do góry

Newsletter