Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja 1939–1945 Pro Memoria

04.05.2015
„1939–1945 Pro Memoria” to okolicznościowe opracowanie, przygotowane z okazji siedemdziesiątej rocznicy zakończenia II wojny światowej.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwartale 2015 roku

30.04.2015
W I kwartale 2015 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 57,0 mln, z tego 34,6 mln dotyczyło cudzoziemców (60,6% ogółem) oraz 22,4 mln Polaków (39,4%). Około 77,8% ogółu przekroczeń dotyczyło granicy lądowej Polski z krajami Unii Europejskiej, 12,8% zewnętrznej granicy lądowej UE, 8,9% granicy powietrznej i 0,5% morskiej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wstępna ocena przezimowania upraw ozimych w 2015 r.

30.04.2015
Z przeprowadzonych przez rzeczoznawców wojewódzkich w marcu badań polowych wynika, że w bieżącym roku uprawy ozime przezimowały zdecydowanie lepiej niż w roku ubiegłym.
Czytaj dalej

Publikacja Kształcenie dorosłych 2011 w podziale na województwa.

30.04.2015
Badanie „Kształcenie dorosłych 2011” zostało przeprowadzone w okresie od 2 stycznia do 29 lutego 2012 roku przy zastosowaniu metody reprezentacyjnej, na wylosowanej próbie 25 206 mieszkań.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2013 roku

30.04.2015
W 2013 roku 1 588 podmiotów z siedzibą w Polsce wykazało zaangażowanie w 3 366 jednostkach za granicą w postaci udziałów, oddziałów lub zakładów.
Czytaj dalej

Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2014 r.

29.04.2015
Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy. Charakterystyka bezrobotnych (czas trwania bezrobocia, metody poszukiwania pracy, przeszłość zawodowa) oraz sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przyczyny bierności zawodowej.
Czytaj dalej

Publikacja Ceny w gospodarce narodowej. Marzec 2015 r.

29.04.2015
Dynamika oraz poziomy cen w podstawowych obszarach gospodarki narodowej. Prezentowane wyniki przedstawione jako szeregi danych (wskaźniki cen, poziomy cen) w tablicach w formacie Excel, stanowiących bazy danych dla danego obszaru tematycznego (rolnictwo, przemysł, budownictwo, usługi, rynek detaliczny, eksport, import). Zaopatrywanie w dane w systemie ciągłym, w okresach miesięcznych, kwartalnych, narastających i rocznych. Dane pochodzą z badań statystycznych GUS oraz innych instytucji, będących uczestnikami zintegrowanego systemu statystyki publicznej.
Czytaj dalej

Publikacja Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2014 r.

29.04.2015
Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne. Czas przepracowany. Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce.
Czytaj dalej

Infografika - Praca

29.04.2015
Infografika z okazji Święta Pracy 1 maja.
Czytaj dalej

Publikacja Budżet czasu ludności w 2013 r. - część I

28.04.2015
Publikacja „Budżet czasu ludności 2013”, w której przedstawione zostały wyniki badania budżetu czasu ludności, zrealizowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., jest kolejnym opracowaniem dotyczącym tego tematu. Podobnie jak poprzednia wydana w 2005 roku zawiera wyniki badania przeprowadzonego w oparciu o metodologię zalecaną przez Europejskie Biuro Statystyczne (Eurostat).
Czytaj dalej
1    500  501  502  503  504  505  506  507  508    579
Do góry

Newsletter