Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Bank Danych Polska

10.07.2018
Bank Danych Polska (BDP) jest bazą gromadzącą historyczne dane dotyczące kraju ogółem pochodzące z systemu polskiej statystyki publicznej. Szeregi czasowe, w zależności od wybranej kategorii, rozpoczynają się w 1946 r. a kończą w 1999 r.
Czytaj dalej

Publikacja Atlas statystyczny Polski

10.07.2018
Z okazji przypadającej w 2018 r. setnej rocznicy powstania Głównego Urzędu Statystycznego przekazujemy Państwu publikację „Atlas statystyczny Polski”. Jest to opracowanie obrazujące w sposób kartograficzny rozwój kraju, w ścisłym powiązaniu z uwarunkowaniami regionalnymi i lokalnymi, a także sytuacją w Unii Europejskiej i na świecie. Ujęta w opracowaniu tematyka społeczna, gospodarcza, środowiskowa oraz wymiar terytorialny stanowią wsparcie informacyjne dla analiz przestrzennych dokonywanych w celu monitorowania realizacji założeń polityki publicznej. Zagadnienia związane z kapitałem ludzkim, w powiązaniu z tematyką jakości życia społeczeństwa, obrazują wymiar społeczny prowadzonej polityki spójności. Aspekt gospodarczy obejmuje tworzenie potencjału finansowego i gospodarczego oraz ich wpływ na konkurencyjny i zrównoważony rozwój, także w kontekście środowiskowym. Uzupełnieniem map statystycznych są mapy administracyjne i polityczne Polski i Europy, a także mapy prezentujące stosowane przez statystykę publiczną podziały statystyczne i funkcjonalne.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2018 r. z podziałem na województwa

09.07.2018
Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2018 r. z podziałem na województwa.
Czytaj dalej

Publikacja Przemysł - wyniki działalności w 2017 roku

06.07.2018
Produkcja, zatrudnienie, przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto, wskaźniki cen, nakłady inwestycyjne, aktywa obrotowe, wskaźniki finansowe, przedsiębiorstwa wg wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto oraz wg wskaźnika rentowności obrotu netto.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2018 roku

06.07.2018
Rentowność pięcioletnich obligacji skarbowych z serii PSO123 emitowanych na najbliższy dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosła 2,393%.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Ambulatoryjna opieka zdrowotna w 2017 roku

06.07.2018
W końcu 2017 r. świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej realizowało 21,7 tys. przychodni oraz 5,1 tys. praktyk lekarskich i stomatologicznych świadczących usługi w ramach środków publicznych. W 2017 r. w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej udzielono 320,2 mln porad – 285,7 mln lekarskich i 34,5 mln stomatologicznych.
Czytaj dalej

Tablica Niefinansowe rachunki kwartalne wg sektorów instytucjonalnych za okres od I kwartału 2010 r. do III kwartału 2018 r.

06.07.2018
Rachunki niefinansowe według sektorów instytucjonalnych w latach 2010 – 2018 prezentują sekwencję rachunków (rozchody, przychody i pozycje bilansujące) dla następujących sektorów instytucjonalnych: przedsiębiorstw niefinansowych, instytucji finansowych, instytucji rządowych i samorządowych, gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych, zagranica oraz gospodarkę ogółem.
Czytaj dalej

Publikacja Poland Quarterly Statistics No. 1/2018

05.07.2018
Publikacja przedstawia kwartalne informacje o procesach społeczno-gospodarczych zachodzących w kraju. Obejmuje dane charakteryzujące wyniki gospodarcze Polski na tle poprzednich kwartałów i ostatnich lat.
Czytaj dalej
1    285  286  287  288  289  290  291  292  293    580
Do góry

Newsletter