Miło nam poinformować, że Główny Urząd Statystyczny otrzymał certyfikat firmy promującej honorowe oddawanie krwi.

 

3 lipca - już po raz trzeci - GUS bierze udział w Akcji Krwiodawstwa. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tym szczytnym wydarzeniem (budynek GUS, al. Niepodległości 208, w godz. 9.00-13.00).

​Akcja będzie prowadzona z wykorzystaniem autobusu do poboru krwi, który udostępni Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Osoba zgłaszająca się do oddania krwi (18-65 lat) jest zobowiązana posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i numer PESEL.

 

Podzielmy się krwią i pomóżmy, bo statystykę mamy we krwi!