Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2014 r.

15.10.2014
Na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.1)) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2014 r. w stosunku do II kwartału 2014 r. wyniósł 99,5 (obniżenie cen o 0,5%).
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2014 r.

15.10.2014
Główny Urząd Statystyczny informuje, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2014 r. w stosunku do sierpnia 2014 r. wyniósł 100,0 (ceny pozostały na takim samym poziomie).
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2014 r. w stosunku do września 2008 r.

15.10.2014
Na podstawie art. 181a ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, 1289 i 1717) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2014 r. w stosunku do września 2008 r. wyniósł 115,6 (wzrost cen o 15,6%).
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2014 r.

15.10.2014
Ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I-III kwartału 2014 r. w stosunku do I-III kwartału 2013 r. wyniósł 100,2 (wzrost cen o 0,2%)
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2014 r.

15.10.2014
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2014 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem. W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I–VIII 2014 r.

10.10.2014
W okresie styczeń – sierpień br. eksport w cenach bieżących wyniósł 441501,7 mln zł, a import 445626,2 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport zwiększył się o 4,6%, a import o 4,4%. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 4124,5 mln zł (w analogicznym okresie ub. roku minus 4791,7 mln zł).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w II kwartale 2014 roku

09.10.2014
W II kwartale 2014 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 70,1 mln, z tego 40,5 mln cudzoziemców (57,7% ogółem) oraz 29,6 mln Polaków (42,3%).
Czytaj dalej

Publikacja Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-VI 2014

06.10.2014
Wysokość przychodów, kosztów i wyników finansowych charakteryzujących kondycję finansową przedsiębiorstwa, w tym m.in. wskaźniki rentowności obrotu, wskaźniki płynności oraz majątek obrotowy i źródła finansowania majątku.
Czytaj dalej

Publikacja Kobiety i mężczyźni na rynku pracy 2014

06.10.2014
Wybrane dane charakteryzujące zróżnicowaną sytuację kobiet i mężczyzn na rynku pracy w Polsce.
Czytaj dalej

Publikacja Budżety gospodarstw domowych w 2013 r.

03.10.2014
Cechy demograficzno-społeczne osób w gospodarstwie domowym, poziom miesięcznych dochodów i wydatków. Poziom spożycia niektórych artykułów żywnościowych w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym oraz wyposażenie w niektóre przedmioty trwałego użytkowania.
Czytaj dalej
1    69  70  71  72  73  74  75  76  77    115
Do góry

Newsletter