Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Obwód kaliningradzki i województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2014 (folder)

31.10.2014
Folder zawiera charakterystykę zjawisk społecznych i gospodarczych zachodzących w graniczących ze sobą obwodzie kaliningradzkim i województwie warmińsko-mazurskim.
Czytaj dalej

Publikacja Infrastruktura komunalna w 2013 r.

31.10.2014
Informacje o urządzeniach i usługach komunalnych w zakresie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej, cieplnej, dystrybucji energii elektrycznej i gazu sieciowego oraz zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, wg lokalizacji urządzeń lub miejsca świadczenia usług komunalnych. Struktura własnościowa w infrastrukturze komunalnej. Liczba ludności korzystająca z wodociągów, kanalizacji i gazu z sieci. Wskaźnik zużycia na 1 mieszkańca wody, gazu, energii elektrycznej.
Czytaj dalej

Publikacja Gospodarka materiałowa w 2013 r.

30.10.2014
Gospodarka materiałowa jest to obszar działalności gospodarczej obejmujący całokształt zjawisk i procesów związanych z gospodarowaniem materiałami na wszystkich szczeblach zarządzania. Do gospodarki materiałowej zalicza się procesy pozyskania, zaopatrzenia i wykorzystania materiałów we wszystkich fazach procesu gospodarczego oraz ich przemieszczania (dostawy).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Rynek usług płatniczych w 2013 r.

29.10.2014
W niniejszej informacji przedstawione zostały wyniki działalności krajowych instytucji płatniczych oraz biur usług płatniczych (wraz z ich oddziałami i agentami), które są podmiotami nadzorowanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego. Są to kategorie podmiotów zdefiniowane na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175, z późn. zm.). W informacji przedstawione
Czytaj dalej

Publikacja Ceny w gospodarce narodowej. Wrzesień 2014 r.

29.10.2014
Dynamika oraz poziomy cen w podstawowych obszarach gospodarki narodowej. Prezentowane wyniki przedstawione jako szeregi danych (wskaźniki cen, poziomy cen) w tablicach w formacie Excel, stanowiących bazy danych dla danego obszaru tematycznego (rolnictwo, przemysł, budownictwo, usługi, rynek detaliczny, eksport, import). Zaopatrywanie w dane w systemie ciągłym, w okresach miesięcznych, kwartalnych, narastających i rocznych. Dane pochodzą z badań statystycznych GUS oraz innych instytucji, będących uczestnikami zintegrowanego systemu statystyki publicznej.
Czytaj dalej

Publikacja Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2014 r.

28.10.2014
Dane o liczbie i strukturze ludności wg płci i wieku w regionach, podregionach i województwach (w podziale na ludność miejską i wiejską) oraz w powiatach, miastach i gminach kraju imiennie wg stanu w dniu 30 VI 2014 r. Informacja o sytuacji demograficznej, ogólne dane dotyczące ruchu naturalnego i migracji ludności w 2014 r.
Czytaj dalej

Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności Polski II kwartał 2014 r.

28.10.2014
Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy. Charakterystyka bezrobotnych (czas trwania bezrobocia, metody poszukiwania pracy, przeszłość zawodowa) oraz sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przyczyny bierności zawodowej.
Czytaj dalej

Publikacja Wypadki przy pracy w 2013 r.

28.10.2014
Wypadki przy pracy osób pracujących w gospodarce narodowej. lnformacje rejestrowane w zakładach pracy dotyczące osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 roku

24.10.2014
W dniu 30 czerwca 2014 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały ogółem 642 fundusze inwestycyjne[1] (o 26 więcej niż przed rokiem). W ciągu minionego roku liczba otwartych funduszy inwestycyjnych zmniejszyła się o dwa do 59 ...
Czytaj dalej
1    65  66  67  68  69  70  71  72  73    115
Do góry

Newsletter