Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2013 r. (informacja sygnalna)

05.11.2014
W pierwszym kwartale 2014 r. przeprowadzone zostało po raz 7 cykliczne badanie ankietowe „Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych”1. Dotyczyło ono szerokiej problematyki zrealizowanego przez gospodarstwa domowe popytu na usługi opieki zdrowotnej w 2013 r. Wyniki badania uogólniono na całą zbiorowość gospodarstw domowych i ich członków w Polsce. Analiza wstępnych wyników badania pozwoliła na wskazanie podstawowych zależności w obszarach obrazujących różne aspekty opieki zdrowotnej w gospodarstwach domowych.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Osobowy ruch graniczny na przejściach z Ukrainą, Białorusią i Rosją - wrzesień 2014 r.

05.11.2014
Osobowy ruch graniczny na przejściach z Ukrainą, Białorusią i Rosją
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r.

04.11.2014
Wartość nakładów wewnętrznych ogółem na działalność badawczo-rozwojową (GERD) w 2013 roku ukształtowała się na nieznacznie wyższym w porównaniu z rokiem poprzednim poziomie, wynosząc 14 424 mln zł. Intensywność prac B+R, czyli udział nakładów wewnętrznych na badania i prace rozwojowe w PKB w 2013 r. wyniósł 0,87 %, wobec 0,89 % w roku poprzednim.
Czytaj dalej

Publikacja Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2014

04.11.2014
Handel zagraniczny w 2012 r. na tle danych za lata poprzednie. Informacje o wielkości eksportu i importu, dynamice, saldzie obrotów w cenach bieżących i cenach stałych oraz wg grup krajów. Dane dotyczące wartości eksportu i importu wyrażone w PLN, USD i EURO. Obroty towarowe prezentowane wg SITC, CN, BEC oraz PKWiU.
Czytaj dalej

Łowiectwo - infografika

03.11.2014
Podstawowe informacje o myśliwych, kołach łowieckich i zwierzynie łownej.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Obwieszczenie w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2010-2012

31.10.2014
Ogłasza się szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2010-2012 na poziomie województw (NTS2), ujęte w załączniku nr 1 do obwieszczenia, i szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2010-2012 na poziomie podregionów (NTS3), ujęte w załączniku nr 2 do obwieszczenia.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

31.10.2014
Wartość aktywów badanych podmiotów1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec roku 2012), z tego 61,3% stanowiły aktywa trwałe, a 38,7% aktywa obrotowe.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r.

31.10.2014
Niniejsza informacja sygnalna, opracowana na podstawie wyników badania GUS Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego w Polsce w 2014 r., prezentuje podstawowe informacje na temat wykorzystywanych przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa technologii informacyjno-komunikacyjnych, e-handlu i e-administracji.
Czytaj dalej

Publikacja Gospodarka mieszkaniowa w 2013 r.

31.10.2014
Stan zasobów mieszkaniowych i warunki mieszkaniowe – wyposażenie mieszkań w urządzenia techniczno-sanitarne. Procesy prywatyzacji, zaległości w opłatach za mieszkanie, spłaty kredytów mieszkaniowych w spółdzielniach mieszkaniowych, działania eksmisyjne, remonty mieszkań w budynkach mieszkalnych wg form własności, tj.: gmin, spółdzielni mieszkaniowych, Skarbu Państwa, zakładów pracy, towarzystw budownictwa społecznego i wspólnot mieszkaniowych. Grunty gminne pod budownictwo mieszkaniowe oraz dodatki mieszkaniowe wypłacone w 2013 r. przez gminy użytkownikom lokali mieszkalnych.
Czytaj dalej

Publikacja Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2013 r.

31.10.2014
Podstawowe informacje charakteryzujące placówki wsparcia dziennego, instytucjonalną pieczę zastępczą (placówki opiekuńczo- wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne) oraz rodzinną pieczę zastępczą (rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka).
Czytaj dalej
1    64  65  66  67  68  69  70  71  72    115
Do góry

Newsletter