Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Popyt na pracę w 2014 r.

25.06.2015
Liczba pracujących osób oraz liczba i struktura wolnych miejsc pracy, w tym nowo utworzonych. Informacje o zlikwidowanych miejscach pracy.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

25.06.2015
Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec grudnia 2014 r. wyniosła 233,9 mld zł (wzrost o 10,4% w stosunku do roku poprzedniego). W 2014 r. fundusze inwestycyjne wykazały dodatni wynik z operacji w kwocie 9,5 mld zł (o 5,7 mld zł mniej). Wartość portfela inwestycyjnego funduszy zwiększyła się do 211,2 mld zł (o 11,1%).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura konsumencka - Czerwiec 2015 r.

25.06.2015
W czerwcu 2015 r. nastroje konsumenckie dotyczące zarówno sytuacji bieżącej, jak i przyszłej poprawiły się. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej był wyższy o 3,2 p. proc. niż w maju br. i ukształtował się na poziomie -10,4.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn Statystyczny nr 5/2015

24.06.2015
Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów miesięcznych, kwartalnych i rocznych z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, transportu, handlu wewnętrznego i zagranicznego. Miesięczne lub kwartalne dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw oraz państw Unii Europejskiej.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2014 r.

24.06.2015
W 2014 r. badaniem zostało objętych 57 podmiotów prowadzących działalność faktoringową. Wartość wykupionych wierzytelności przez badane przedsiębiorstwa wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem o 15,3% i wyniosła 152 681 mln zł. Z usług faktoringowych skorzystało 8 883 klientów o 3,2% więcej niż rok wcześniej.
Czytaj dalej

Publikacja Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych V 2015 r.

24.06.2015
Informacje o ilości produkcji wytworzonej wybranych wyrobów przemysłowych wg PKWiU/PRODPOL, obejmującej produkcję wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w maju 2015 roku

24.06.2015
W końcu maja 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1702,1 tys. osób (w tym 874,2 tys. kobiet) i była niższa niż przed miesiącem o 80,1 tys. osób. W ujęciu rocznym spadła o 284,6 tys. osób, tj. o 14,3%. Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu maja 2015 r. stanowili 10,8% cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w kwietniu 2015 r. – 11,2%; w maju 2014 r. – 12,5%).
Czytaj dalej

Publikacja Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w maju 2015 r.

24.06.2015
Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej, obejmująca miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy, cen, wynagrodzeń, podstawowych działów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport), handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza i finansów publicznych.
Czytaj dalej

Publikacja Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2009-2013

23.06.2015
Liczba i struktura nowo powstałych podmiotów gospodarki narodowej wg stanu aktywności prawno-ekonomicznej, sposobu powstania, trudności napotykanych przez przedsiębiorców przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Podstawowe dane o właścicielach nowo tworzonych przedsiębiorstw osób fizycznych wg wieku, płci, wykształcenia i charakteru poprzednio wykonywanej przez nich pracy.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Osobowy ruch graniczny na przejściach z Ukrainą, Białorusią i Rosją - maj 2015 r.

23.06.2015
Wykresy ilustrujące osobowy ruch graniczny na przejściach z Ukrainą, Białorusią i Rosją
Czytaj dalej
1    24  25  26  27  28  29  30  31  32    114
Do góry

Newsletter