Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Bezrobocie rejestrowane. I kwartał 2015 r.

08.07.2015
Liczba i struktura bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wg cech demograficznych, społeczno-zawodowych, czasu pozostawania bez pracy, ostatniego miejsca pracy. Wybrane kategorie bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Dane dotyczące płynności bezrobocia: napływ, odpływ wg różnych przyczyn. Wskaźnik stopy bezrobocia dla Polski, jak również dla Unii Europejskiej.
Czytaj dalej

Publikacja Poland Quarterly Statistics No. 1/2015

03.07.2015
Kwartalne informacje o procesach i zjawiskach społeczno-gospodarczych zachodzących w Polsce. Dane charakteryzujące wyniki gospodarcze Polski na tle poprzednich kwartałów i ostatnich lat.
Czytaj dalej

Publikacja Portrety polskich regionów 2015

02.07.2015
Publikacja „Portrety polskich regionów” jest cennym źródłem informacji o województwach. Zawiera ona charakterystykę województw w najważniejszych aspektach ich funkcjonowania.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2014 roku

30.06.2015
W 2014 r. badaniem zostało objętych 140 podmiotów prowadzących działalność pośrednictwa kredytowego i udzielających pożyczek ze środków własnych. Przedsiębiorstwa te udzieliły 5 317 tys. kredytów i pożyczek, o 22,9% więcej niż rok wcześniej. Wartość udzielonych kredytów i pożyczek przez badane przedsiębiorstwa wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem o 11,7% i wyniosła 27 917 mln zł.
Czytaj dalej

Publikacja Handel zagraniczny. I-III 2015 r.

30.06.2015
Obroty handlu zagranicznego wg sekcji CN, SITC i PKWiU w układzie grup krajów. Struktura eksportu i importu wg poszczególnych krajów. Wskaźniki cen transakcyjnych.
Czytaj dalej

Publikacja Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2015 r.

30.06.2015
Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne. Czas przepracowany. Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce.
Czytaj dalej

Publikacja Ceny w gospodarce narodowej. Maj 2015 r.

29.06.2015
Dynamika oraz poziomy cen w podstawowych obszarach gospodarki narodowej. Prezentowane wyniki przedstawione jako szeregi danych (wskaźniki cen, poziomy cen) w tablicach w formacie Excel, stanowiących bazy danych dla danego obszaru tematycznego (rolnictwo, przemysł, budownictwo, usługi, rynek detaliczny, eksport, import). Zaopatrywanie w dane w systemie ciągłym, w okresach miesięcznych, kwartalnych, narastających i rocznych. Dane pochodzą z badań statystycznych GUS oraz innych instytucji, będących uczestnikami zintegrowanego systemu statystyki publicznej.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Obwieszczenie w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2013 r.

26.06.2015
Obwieszczenie w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2013 r.
Czytaj dalej

Światowy Dzień Rybołówstwa - infografika

26.06.2015
Infografika przygotowana z okazji Światowego Dnia Rybołówstwa przypadającego na dzień 27 czerwca.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Popyt na pracę w I kwartale 2015 roku

25.06.2015
W końcu I kwartału 2015 r. liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 74,6 tys. i była wyższa niż w kwartale poprzednim o 20,2, tys., tj. o 37,2%. W porównaniu z I kwartałem roku poprzedniego liczba wolnych miejsc pracy wzrosła o 20,4 tys., tj. o 37,6%. W końcu omawianego okresu nie obsadzonych było jeszcze 18,9 tys. (tj. 9,8%) nowo utworzonych miejsc pracy. W I kwartale 2015 roku utworzono o 25,2% więcej nowych miejsc pracy w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz o 7,6% więcej niż w I kwartale roku poprzedniego. W okresie I kwartału 2015 roku zlikwidowano o 1/3 więcej miejsc pracy niż w IV kwartale 2014 roku i o 0,2% więcej niż w I kwartale roku poprzedniego.
Czytaj dalej
1    23  24  25  26  27  28  29  30  31    114
Do góry

Newsletter