Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Rynek wewnętrzny w 2014 r.

30.09.2015
Działalność wybranych rodzajów usług, działalność handlowa i sprzedaż detaliczna realizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe. Wartość i struktura sprzedaży detalicznej. Sprzedaż hurtowa. Sieć sklepów detalicznych wg form organizacyjnych, powierzchni sprzedażowej. Stała i sezonowa sieć targowiskowa. Dostawy wybranych towarów konsumpcyjnych na zaopatrzenie kraju. Zapasy wybranych towarów u producenta. Podstawowe wskaźniki finansowe przedsiębiorstw handlowych.
Czytaj dalej

Publikacja Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I półroczu 2015 r.

29.09.2015
Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne. Czas przepracowany. Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce.
Czytaj dalej

Nowelizacja rozporządzenia (WE) nr 223/2009 w sprawie statystyki europejskiej

28.09.2015
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/759 z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 223/2009 w sprawie statystyki europejskiej, opublikowano w dniu 19 maja 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Czytaj dalej

Publikacja Handel zagraniczny. I-VI 2015 r.

28.09.2015
Obroty handlu zagranicznego wg sekcji CN, SITC i PKWiU w układzie grup krajów. Struktura eksportu i importu wg poszczególnych krajów. Wskaźniki cen transakcyjnych.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Obwieszczenie w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2015 r.

25.09.2015
Ogłasza się przeciętną stopę bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r., ujęte w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2015 r.

25.09.2015
Badaniem objętych zostało 50 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych prowadzących w I półroczu 2015 r. działalność operacyjną. Wartość pożyczek udzielonych członkom SKOK w analizowanym okresie wyniosła 2 052 mln zł, jednocześnie kasy przyjęły depozyty na kwotę 6 485 mln zł.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2015 r.

24.09.2015
Zbiory zbóż ogółem ocenia się na 27,8 mln t, tj. około 13% mniej od zbiorów ubiegłorocznych; produkcję zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na 24,5 mln t, tj. o około 10% mniej od uzyskanej w 2014 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura konsumencka - Wrzesień 2015 r.

24.09.2015
We wrześniu 2015 r. bieżące i przyszłe nastroje konsumenckie pogorszyły się w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a składowe wskaźników uległy różnokierunkowym zmianom. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej spadł o 2,0 p. proc. i ukształtował się na poziomie -9,9.
Czytaj dalej

Publikacja Tablica Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Styczeń - sierpień 2015 r.

24.09.2015
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Styczeń - sierpień 2015 r.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r.

23.09.2015
Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2014 r. 2506 zł.
Czytaj dalej
1    9  10  11  12  13  14  15  16  17    115
Do góry

Newsletter