Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Nowelizacja rozporządzenia (WE) nr 223/2009 w sprawie statystyki europejskiej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
28.09.2015

W maju br. zakończony został długotrwały proces legislacyjny dotyczący nowelizacji ramowego rozporządzania dotyczącego statystyki europejskiej. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/759 z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 223/2009 w sprawie statystyki europejskiej, opublikowano w dniu 19 maja 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Główne zmiany, względem dotychczas obowiązujących przepisów, dotyczą:

  • potwierdzenia roli koordynacyjnej szefów krajowych urzędów statystycznych (KUS) w krajowych systemach statystycznych (NSS) poprzez wzmocnienie ich uprawnień względem innych organów krajowych produkujących statystyki europejskie (tzw. ONAs – Other National Authorities producing European statistics) W efekcie szefom KUS przyznano min. uprawnienie tworzenia wytycznych mających na celu zapewnienie jakości procesów produkowania statystyk przez ONAs oraz monitorowana ich wdrożenia;
  • zagwarantowania niezależności zawodowej szefów KUS poprzez szczegółowe określenie ich kompetencji i procedur naboru (przejrzystych i opartych wyłącznie na kryteriach fachowości), jak również powodów odwoływania (nienaruszających niezależności zawodowej);
  • potwierdzenia gwarancji jakości danych produkowanych w Europejskim Systemie Statystycznym poprzez zapewnienie wdrożenia Europejskiego Kodeksu Praktyk Statystycznych (EKPS) - flagowego dokumentu ESS dotyczącego niezależności i funkcjonalności w obrębie środowiska instytucjonalnego oraz zapewnienia najwyższej jakości procesów tworzenia danych statystycznych i wyników badań statystycznych. Zadanie to realizowane ma być poprzez podjęcie przez państwa członkowskie politycznych „zobowiązań dotyczących zaufania do statystyki” w formie właściwej dla ich systemów prawnych;
  • wzmocnienia przepisów dotyczących dostępu do danych administracyjnych, zapewniając tym samym krajowym urzędom statystycznym, ONAs oraz Komisji prawo do szybkiego i bezpłatnego dostępu do wszystkich rejestrów administracyjnych, w ramach ich własnych systemów administracji publicznej, jak również możliwości udziału w procesie kształtowania rejestrów administracyjnych.

Więcej informacji o statystyce europejskiej zob. Europejski System Statystyczny i Eurostat.

Do góry

Newsletter