Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I -VIII 2015 r.

12.10.2015
W okresie styczeń – sierpień br. eksport w cenach bieżących wyniósł 480846,1 mln zł, a import 471605,9 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 9240,2 mln zł.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku - aneks

09.10.2015
Aneks jest rozszerzeniem informacji z dnia 24 kwietnia 2015 r. i uzupełnieniem o rachunek przepływów środków pieniężnych powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 r.
Czytaj dalej

Publikacja Poland Quarterly Statistics No. 2/2015

08.10.2015
Kwartalne informacje o procesach i zjawiskach społeczno-gospodarczych zachodzących w Polsce. Dane charakteryzujące wyniki gospodarcze Polski na tle poprzednich kwartałów i ostatnich lat.
Czytaj dalej

Publikacja Rocznik Demograficzny 2015

07.10.2015
Podstawowe informacje o liczbie i strukturze ludności Polski w 2014 r. oraz dane retrospektywne opracowane na podstawie bilansów ludności. Dane o ruchu naturalnym (charakterystyka nowozawartych małżeństw, rozwodów i separacji oraz urodzeń i zgonów), a także trwanie życia i prognoza stanu i struktury ludności. Informacje o migracjach wewnętrznych i zagranicznych ludności oraz porównania międzynarodowe, pozwalające na ocenę zmian demograficznych w Polsce na tle innych krajów.
Czytaj dalej

Publikacja Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-VI 2015

05.10.2015
Wysokość przychodów, kosztów i wyników finansowych charakteryzujących kondycję finansową przedsiębiorstwa, w tym m.in. wskaźniki rentowności obrotu, wskaźniki płynności oraz majątek obrotowy i źródła finansowania majątku.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004–2014

05.10.2015
Prezentowane dane dotyczą szacunkowej liczby mieszkańców Polski przebywających w końcu danego roku czasowo za granicą. Obrazują wielkość tzw. zasobów imigracyjnych Polaków w innych krajach – według stanu w końcu każdego roku (w okresie 2004-2014), nie jest to zatem liczba wyjazdów w danym roku.
Czytaj dalej

Publikacja System komunikacji zewnętrznej statystyki publicznej

01.10.2015
Przedstawiamy Państwu zbiór informacji na temat oferowanych przez statystykę publiczną możliwości dotarcia do produktów, usług oraz danych statystycznych, metadanych, jak również klasyfikacji i rejestrów. Mamy nadzieję, że wiedza zawarta w folderze zachęci Państwa do korzystania z naszych usług. Jesteśmy przekonani, że będzie ona również cenną wskazówką, w jaki sposób można sprawnie poruszać się po zasobach informacyjnych statystyki publicznej.
Czytaj dalej

Publikacja Ceny w gospodarce narodowej. Sierpień 2015 r.

01.10.2015
Dynamika oraz poziomy cen w podstawowych obszarach gospodarki narodowej. Prezentowane wyniki przedstawione jako szeregi danych (wskaźniki cen, poziomy cen) w tablicach w formacie Excel, stanowiących bazy danych dla danego obszaru tematycznego (rolnictwo, przemysł, budownictwo, usługi, rynek detaliczny, eksport, import). Zaopatrywanie w dane w systemie ciągłym, w okresach miesięcznych, kwartalnych, narastających i rocznych. Dane pochodzą z badań statystycznych GUS oraz innych instytucji, będących uczestnikami zintegrowanego systemu statystyki publicznej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012‐2014

30.09.2015
W latach 2012‐2014 aktywność innowacyjną wykazało 18,6% przedsiębiorstw przemysłowych oraz 12,3% przedsiębiorstw z sektora usług (wobec 18,4% i 12,8% w latach 2011‐2013).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wrzesień 2015 (opracowanie eksperymentalne)

30.09.2015
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według eksperymentalnego szybkiego szacunku we wrześniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,2%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku obniżyły się o 0,8%.
Czytaj dalej
1    8  9  10  11  12  13  14  15  16    115
Do góry

Newsletter