Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Komunikat/Obwieszczenie Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2013 r.

26.02.2014
Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2013 r. w stosunku do III kwartału 2013 r. wyniósł 99,6 (ceny obniżyły się o 0,4 %).
Czytaj dalej

Publikacja Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w styczniu 2014 r.

24.02.2014
Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej, obejmująca miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy, cen, wynagrodzeń, podstawowych działów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport), handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza i finansów publicznych. Ponadto z częstotliwością kwartalną – szacunki PKB, tendencje obserwowane w demografii oraz informacje dotyczące wyników finansowych przedsiębiorstw nie finansowych, nakładów inwestycyjnych, usług biznesowych, łączności, giełdy, a także sytuacji w wybranych krajach świata. Część tabelaryczna obejmuje wybrane wskaźniki sytuacji gospodarczej kraju i podstawowe wskaźniki makroekonomiczne dla państw UE, OECD i wybranych krajów rozwijających się.
Czytaj dalej

Publikacja Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych grudzień 2013 r.

24.02.2014
Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lutym 2014 r.

21.02.2014
Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w lutym oceniany jest pozytywnie, lepiej niż w styczniu i w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura konsumencka - Luty 2014 r.

21.02.2014
W lutym 2014 r., bieżące nastroje konsumenckie pozostały na podobnym poziomie jak w ubiegłym miesiącu, natomiast poprawiły się w odniesieniu do oczekiwań co do przyszłości.
Czytaj dalej

Publikacja Nauka i technika w 2012 r.

21.02.2014
Dane i wskaźniki z zakresu statystyki nauki i techniki: działalności badawczo-rozwojowej (B+R); działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych i w sektorze usług; ochrony własności przemysłowej; produkcji, zatrudnienia i handlu zagranicznego w zakresie wysokiej techniki; zasobów ludzkich dla nauki i techniki.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2013 r.

20.02.2014
Komunikat w sprawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2013 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Badanie obrotu towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w IV kwartale 2013 roku

20.02.2014
W 2013 r. zewnętrzną granicę Unii Europejskiej na terenie Polski, według danych Komendy Głównej Straży Granicznej, przekroczyło prawie 31,8 mln osób, z tego ponad 6,2 mln Polaków (o 12,2% więcej niż przed rokiem) i ponad 25,5 mln cudzoziemców (o 14,2% więcej niż w roku poprzednim). W IV kwartale 2013 r. odnotowano 8,3 mln przekroczeń granicy (o 5,2% mniej niż w kwartale poprzednim i o 12,6% więcej niż w analogicznym okresie 2012 r.)
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2013 r.

19.02.2014
Ceny produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2013 r. w stosunku do III kwartału 2013 r. obniżyły się o 0,4 %.
Czytaj dalej
1    767  768  769  770  771  772  773  774  775    780
Do góry

Newsletter