Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Budownictwo mieszkaniowe. I-IV kwartał 2013 r.

10.03.2014
Mieszkania oddane do użytkowania wg form budownictwa (spółdzielcze, zakładowe, komunalne, indywidualne, przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, społeczne czynszowe), przeciętny czas trwania budowy budynków mieszkalnych, kubatura budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania, metody wznoszenia budynków, budynki wg liczby kondygnacji. ...
Czytaj dalej

Publikacja Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2012/2013

03.03.2014
Poziom i kierunki zmian w zużyciu nawozów w roku gospodarczym 2012/2013 wg grup nawozów mineralnych, tj.: azotowych, fosforowych, potasowych oraz wapniowych z wydzieleniem grupy nawozów wapniowo-magnezowych oraz nawozów naturalnych. Informacje dotyczące zaopatrzenia w środki produkcji m.in. nawozy, środki ochrony roślin, pasze przemysłowe, materiał siewny w 2012 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Nauka, technika, innowacje i społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wybrane wyniki badań statystycznych

28.02.2014
Suma krajowych nakładów wewnętrznych na działalność badawczą i rozwojową w 2012 r. wyniosła 14 352,9 mln zł i w stosunku do 2011 r. wzrosła o 22,8 %. Udział nakładów wewnętrznych poniesionych na badania naukowe i prace rozwojowe w PKB, osiągnął w 2012 r. 0,90 % i wzrósł o 0,14 p. proc. w porównaniu do roku poprzedniego. W 2008 r. wskaźnik ten wynosił 0,60 %.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych

28.02.2014
Wyniki ankiety przeprowadzonej w grudniu 2013 r. przez Departament Rolnictwa GUS oraz Ośrodek Badań Koniunktury w Rolnictwie w Urzędzie Statystycznym w Zielonej Górze. Badaniem zostały objęte gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz wylosowana próba gospodarstw indywidualnych (25,5 tys.) o wielkości ekonomicznej powyżej 4 tys. euro (tj. powyżej 15,6 tys. zł.).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Kwartalna informacja o rynku pracy w IV kwartale 2013 r.

28.02.2014
Kwartalna informacja o rynku pracy prezentuje wstępne dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w IV kwartale 2013 r. w porównaniu z wynikami badań przeprowadzonych w III kwartale 2013 r. oraz z IV kwartałem 2011 i 2012 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w IV kwartale 2013 r.

28.02.2014
W IV kwartale 2013 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2005) wzrósł realnie o 0,6% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 2,2%. PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 2,7% w porównaniu z IV kwartałem 2012 r. Wzrost PKB w całym 2013 r., w stosunku do danych opublikowanych w styczniu, pozostał na niezmienionym poziomie i wyniósł 1,6%.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów - stan na koniec stycznia 2014 r.

28.02.2014
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan na koniec stycznia 2014 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w styczniu 2014 r.

28.02.2014
W styczniu 2014 r. w porównaniu do grudnia 2013 r. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych oraz stopy bezrobocia. Natomiast w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku zaobserwowano spadek liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia.
Czytaj dalej

Publikacja Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2013

27.02.2014
Kompleksowe informacje o wynikach produkcji rolniczej, warunkach produkcyjno-ekonomicznych rolnictwa, bilansowym rozliczeniu produkcji ważniejszych (głównych) produktów rolniczych, zaopatrzeniu i zużyciu środków produkcji oraz informacje naświetlające sytuację dochodową w rolnictwie. Charakterstyka rolno-środowiskowa obszarów wiejskich.
Czytaj dalej
1    766  767  768  769  770  771  772  773  774    780
Do góry

Newsletter