Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2012/2013

03.03.2014
Poziom i kierunki zmian w zużyciu nawozów w roku gospodarczym 2012/2013 wg grup nawozów mineralnych, tj.: azotowych, fosforowych, potasowych oraz wapniowych z wydzieleniem grupy nawozów wapniowo-magnezowych oraz nawozów naturalnych. Informacje dotyczące zaopatrzenia w środki produkcji m.in. nawozy, środki ochrony roślin, pasze przemysłowe, materiał siewny w 2012 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Nauka, technika, innowacje i społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wybrane wyniki badań statystycznych

28.02.2014
Suma krajowych nakładów wewnętrznych na działalność badawczą i rozwojową w 2012 r. wyniosła 14 352,9 mln zł i w stosunku do 2011 r. wzrosła o 22,8 %. Udział nakładów wewnętrznych poniesionych na badania naukowe i prace rozwojowe w PKB, osiągnął w 2012 r. 0,90 % i wzrósł o 0,14 p. proc. w porównaniu do roku poprzedniego. W 2008 r. wskaźnik ten wynosił 0,60 %.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych

28.02.2014
Wyniki ankiety przeprowadzonej w grudniu 2013 r. przez Departament Rolnictwa GUS oraz Ośrodek Badań Koniunktury w Rolnictwie w Urzędzie Statystycznym w Zielonej Górze. Badaniem zostały objęte gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz wylosowana próba gospodarstw indywidualnych (25,5 tys.) o wielkości ekonomicznej powyżej 4 tys. euro (tj. powyżej 15,6 tys. zł.).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Kwartalna informacja o rynku pracy w IV kwartale 2013 r.

28.02.2014
Kwartalna informacja o rynku pracy prezentuje wstępne dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w IV kwartale 2013 r. w porównaniu z wynikami badań przeprowadzonych w III kwartale 2013 r. oraz z IV kwartałem 2011 i 2012 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w IV kwartale 2013 r.

28.02.2014
W IV kwartale 2013 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2005) wzrósł realnie o 0,6% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 2,2%. PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 2,7% w porównaniu z IV kwartałem 2012 r. Wzrost PKB w całym 2013 r., w stosunku do danych opublikowanych w styczniu, pozostał na niezmienionym poziomie i wyniósł 1,6%.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów - stan na koniec stycznia 2014 r.

28.02.2014
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan na koniec stycznia 2014 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w styczniu 2014 r.

28.02.2014
W styczniu 2014 r. w porównaniu do grudnia 2013 r. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych oraz stopy bezrobocia. Natomiast w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku zaobserwowano spadek liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia.
Czytaj dalej

Publikacja Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2013

27.02.2014
Kompleksowe informacje o wynikach produkcji rolniczej, warunkach produkcyjno-ekonomicznych rolnictwa, bilansowym rozliczeniu produkcji ważniejszych (głównych) produktów rolniczych, zaopatrzeniu i zużyciu środków produkcji oraz informacje naświetlające sytuację dochodową w rolnictwie. Charakterstyka rolno-środowiskowa obszarów wiejskich.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2013 r.

26.02.2014
Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2013 r. w stosunku do III kwartału 2013 r. wyniósł 99,6 (ceny obniżyły się o 0,4 %).
Czytaj dalej
1    753  754  755  756  757  758  759  760  761    767
Do góry

Newsletter