Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-VI 2014

06.10.2014
Wysokość przychodów, kosztów i wyników finansowych charakteryzujących kondycję finansową przedsiębiorstwa, w tym m.in. wskaźniki rentowności obrotu, wskaźniki płynności oraz majątek obrotowy i źródła finansowania majątku.
Czytaj dalej

Publikacja Kobiety i mężczyźni na rynku pracy 2014

06.10.2014
Wybrane dane charakteryzujące zróżnicowaną sytuację kobiet i mężczyzn na rynku pracy w Polsce.
Czytaj dalej

Publikacja Budżety gospodarstw domowych w 2013 r.

03.10.2014
Cechy demograficzno-społeczne osób w gospodarstwie domowym, poziom miesięcznych dochodów i wydatków. Poziom spożycia niektórych artykułów żywnościowych w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym oraz wyposażenie w niektóre przedmioty trwałego użytkowania.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Baza noclegowa według stanu w dniu 31 lipca 2014 r. i jej wykorzystanie w I półroczu 2014 roku

02.10.2014
W lipcu 2014 r. sprawozdaniem zostało objętych 9 885 turystycznych obiektów noclegowych (wzrost o 1,1% w stosunku do roku poprzedniego), na które składało się 3 646 obiektów hotelowych i 6 239 pozostałych obiektów. Najliczniejszą grupę wśród obiektów hotelowych, podobnie jak w latach poprzednich stanowiły hotele (2 250), których liczba wzrosła o 6,8% w stosunku do danych za lipiec 2013 r. (2 107).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wydatki na kulturę w 2013 r.

01.10.2014
Informacja przedstawia wydatki budżetu państwa i budżetów jednostek samorządów terytorialnych na finansowanie kultury i dziedzictwa narodowego oraz wybrane wydatki na kulturę poniesione przez gospodarstwa domowe w Polsce w 2013 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Rynek wewnętrzny w 2013 r. - notatka informacyjna

01.10.2014
Na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego ukazała się publikacja pt. “Rynek wewnętrzny w 2013 r.” Publikacja prezentuje informacje z zakresu działalności handlowej i usługowej dotyczące wartości i struktury sprzedaży detalicznej oraz hurtowej, infrastruktury handlowej, kształtowania się dynamiki obrotów przedsiębiorstw handlowych i usługowych.
Czytaj dalej

Publikacja Rynek wewnętrzny w 2013 r.

01.10.2014
Działalność wybranych rodzajów usług oraz działalność handlowa. Sprzedaż detaliczna realizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe. Wartość i struktura sprzedaży detalicznej. Sprzedaż hurtowa. Sieć sklepów detalicznych wg form organizacyjnych, powierzchni sprzedażowej. Stała i sezonowa sieć targowiskowa. Dostawy wybranych towarów konsumpcyjnych na zaopatrzenie kraju. Zapasy wybranych towarów u producenta. Podstawowe wskaźniki finansowe przedsiębiorstw handlowych.
Czytaj dalej

Publikacja Prognoza ludności na lata 2014-2050 (opracowana 2014 r.)

01.10.2014
Prezentowana publikacja stanowi kontynuację opracowań Głównego Urzędu Statystycznego poświęconych prognozom demograficznym. Poprzednia prognoza GUS, na lata 2008-2035 r., bazująca na założeniu o systematycznym, powolnym wzroście intensywności urodzeń, wobec obserwowanych dynamicznych zmian społeczno-ekonomicznych i kulturowych, mających istotny wpływ na wzorce zachowań demograficznych i migracyjnych, straciła na aktualności. Niniejsza publikacja zawiera założenia i analizę przewidywanych trendów zmian w przebiegu procesów demograficznych (płodności i umieralności), kierunków i rozmiarów ruchów migracyjnych definitywnych oraz wyniki prognozy ludności do 2050 r. sporządzonej na podstawie przyjętych wariantów założeń.
Czytaj dalej

Publikacja Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I połowie 2014 r.

30.09.2014
Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne. Czas przepracowany. Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych

30.09.2014
W ocenie rolników zmiany koniunktury jakie miały miejsce w I półroczu br. kształtowały się niekorzystnie, biorąc pod uwagę salda odpowiedzi na pytania dotyczące ogólnej sytuacji gospodarstw rolnych, opłacalności produkcji rolnej oraz popytu na produkty rolne.
Czytaj dalej
1    660  661  662  663  664  665  666  667  668    706
Do góry

Newsletter