Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Komunikat/Obwieszczenie Obwieszczenie w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2010-2012

31.10.2014
Ogłasza się szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2010-2012 na poziomie województw (NTS2), ujęte w załączniku nr 1 do obwieszczenia, i szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2010-2012 na poziomie podregionów (NTS3), ujęte w załączniku nr 2 do obwieszczenia.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

31.10.2014
Wartość aktywów badanych podmiotów1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec roku 2012), z tego 61,3% stanowiły aktywa trwałe, a 38,7% aktywa obrotowe.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r.

31.10.2014
Niniejsza informacja sygnalna, opracowana na podstawie wyników badania GUS Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego w Polsce w 2014 r., prezentuje podstawowe informacje na temat wykorzystywanych przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa technologii informacyjno-komunikacyjnych, e-handlu i e-administracji.
Czytaj dalej

Publikacja Gospodarka mieszkaniowa w 2013 r.

31.10.2014
Stan zasobów mieszkaniowych i warunki mieszkaniowe – wyposażenie mieszkań w urządzenia techniczno-sanitarne. Procesy prywatyzacji, zaległości w opłatach za mieszkanie, spłaty kredytów mieszkaniowych w spółdzielniach mieszkaniowych, działania eksmisyjne, remonty mieszkań w budynkach mieszkalnych wg form własności, tj.: gmin, spółdzielni mieszkaniowych, Skarbu Państwa, zakładów pracy, towarzystw budownictwa społecznego i wspólnot mieszkaniowych. Grunty gminne pod budownictwo mieszkaniowe oraz dodatki mieszkaniowe wypłacone w 2013 r. przez gminy użytkownikom lokali mieszkalnych.
Czytaj dalej

Publikacja Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2013 r.

31.10.2014
Podstawowe informacje charakteryzujące placówki wsparcia dziennego, instytucjonalną pieczę zastępczą (placówki opiekuńczo- wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne) oraz rodzinną pieczę zastępczą (rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka).
Czytaj dalej

Publikacja Obwód kaliningradzki i województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2014 (folder)

31.10.2014
Folder zawiera charakterystykę zjawisk społecznych i gospodarczych zachodzących w graniczących ze sobą obwodzie kaliningradzkim i województwie warmińsko-mazurskim.
Czytaj dalej

Publikacja Infrastruktura komunalna w 2013 r.

31.10.2014
Informacje o urządzeniach i usługach komunalnych w zakresie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej, cieplnej, dystrybucji energii elektrycznej i gazu sieciowego oraz zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, wg lokalizacji urządzeń lub miejsca świadczenia usług komunalnych. Struktura własnościowa w infrastrukturze komunalnej. Liczba ludności korzystająca z wodociągów, kanalizacji i gazu z sieci. Wskaźnik zużycia na 1 mieszkańca wody, gazu, energii elektrycznej.
Czytaj dalej

Publikacja Gospodarka materiałowa w 2013 r.

30.10.2014
Gospodarka materiałowa jest to obszar działalności gospodarczej obejmujący całokształt zjawisk i procesów związanych z gospodarowaniem materiałami na wszystkich szczeblach zarządzania. Do gospodarki materiałowej zalicza się procesy pozyskania, zaopatrzenia i wykorzystania materiałów we wszystkich fazach procesu gospodarczego oraz ich przemieszczania (dostawy).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Rynek usług płatniczych w 2013 r.

29.10.2014
W niniejszej informacji przedstawione zostały wyniki działalności krajowych instytucji płatniczych oraz biur usług płatniczych (wraz z ich oddziałami i agentami), które są podmiotami nadzorowanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego. Są to kategorie podmiotów zdefiniowane na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175, z późn. zm.). W informacji przedstawione
Czytaj dalej
1    604  605  606  607  608  609  610  611  612    654
Do góry

Newsletter