Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Budownictwo - wyniki działalności w 2013 r.

24.07.2014
Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana w gospodarce narodowej, w tym sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w jednostkach budowlanych o liczbie pracujących powyżej 9 osób wg działów, grup i form własności, rodzajów obiektów, miejsc wykonywania robót (województw); sprzedaż produkcji budowlano- montażowej poza granicami kraju przez przedsiębiorstwa budowlane i niebudowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, indeksy cen produkcji budowlano-montażowej.
Czytaj dalej

Publikacja Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - maj 2014 r.

23.07.2014
Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn Statystyczny nr 6/2014

23.07.2014
Podstawowe wskaźniki o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, w tym m.in. kwartalne szacunki PKB, informacje z zakresu demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, pieniądza, finansów publicznych i finansów przedsiębiorstw niefinansowych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, transportu i handlu. Miesięczne lub kwartalne dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą państw Unii Europejskiej.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Działalność instytucji kultury w Polsce w 2013 r.

23.07.2014
W 2013 r. w Polsce działały 822 muzea i oddziały muzealne, 170 teatrów i instytucji muzycznych posiadających własny, stały zespół artystyczny, 3901 domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic, 337 galerii i salonów sztuki, 469 kin stałych oraz 9920 bibliotek publicznych i placówek informacyjno-bibliotecznych.
Czytaj dalej

Publikacja Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych VI 2014 r.

23.07.2014
Informacje o ilości produkcji wytworzonej wybranych wyrobów przemysłowych wg PKWiU/PRODPOL, obejmującej produkcję wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej

Publikacja Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w I półroczu 2014 r.

23.07.2014
W I półroczu br. w gospodarce utrzymywały się tendencje wzrostowe, przy czym w niektórych obszarach w drugim kwartale obserwowano niewielkie spowolnienie dynamiki w porównaniu z notowaną w pierwszym. W nieco słabszym tempie niż w okresie styczeń-marzec br. wzrosła w skali roku produkcja sprzedana w przemyśle i w budownictwie. Wzrost sprzedaży detalicznej w II kwartale br., pomimo niewielkiego osłabienia, pozostał szybszy niż w kolejnych okresach ub. roku. W transporcie w okresie kwiecień-czerwiec br. obserwowano natomiast niewielkie umocnienie tempa wzrostu sprzedaży usług.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w czerwcu 2014 roku

23.07.2014
W czerwcu 2014 r. w porównaniu do maja 2014 r. i czerwca 2013 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych oraz stopy bezrobocia.
Czytaj dalej

Publikacja Energia 2014 (folder)

23.07.2014
Folder zawierający podstawowe informacje dotyczące energii w 2013 r. w Polsce.
Czytaj dalej

Tablica Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów - stan na koniec czerwca 2014 r.

23.07.2014
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan na koniec czerwca 2014 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lipcu 2014 r.

22.07.2014
Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w lipcu oceniany jest korzystnie, lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat, ale nieco gorzej niż w czerwcu. Oceny bieżącej i przyszłej produkcji oraz prognozy portfela zamówień są pozytywne, choć ostrożniejsze od zgłaszanych w poprzednim miesiącu. Bieżący portfel zamówień jest w niewielkim stopniu ograniczany. Sytuacja finansowa w lipcu oceniana jest nadal nieznacznie negatywnie. Prognozy w tym zakresie są mniej korzystne od formułowanych przed miesiącem. Ceny wyrobów przemysłowych mogą spadać.
Czytaj dalej
1    591  592  593  594  595  596  597  598  599    624
Do góry

Newsletter