Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dzień Statystyki Polskiej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
09.03.2018

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

od dziesięciu lat obchodzimy Dzień Statystyki Polskiej ustanowiony dla upamiętnienia pierwszego na ziemiach polskich Spisu ludności uchwalonego 9 marca 1789 roku przez Sejm Czteroletni. Dzień ten jest świętem statystyki i stwarza okazję do refleksji nad jej rolą i miejscem w życiu społecznym i publicznym, a także stanowi okazję do popularyzacji wiedzy o statystyce.

Tegoroczny Dzień Statystyki Polskiej przypada w wyjątkowym momencie. Dzielą nas zaledwie cztery miesiące od 100. rocznicy utworzenia Głównego Urzędu Statystycznego, instytucji publicznej powołanej jeszcze przed dniem odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów. Fakt ten budzi naszą wielką wdzięczność wobec osób, które wykazały się dalekowzrocznością i budzącym szacunek podejściem do tworzenia podstaw odradzającej się polskiej państwowości.

Nasz Urząd przetrwał sto lat bez zmiany nazwy, co jest udziałem niewielu państwowych instytucji. 100. rocznica utworzenia Głównego Urzędu Statystycznego jest również okazją do przypomnienia, że polscy statystycy wykazali się budzącą podziw odwagą w trudnych okresach działalności Urzędu. W czasie okupacji niemieckiej niektórzy przedwojenni pracownicy GUS angażowali się w tajne badania nad sytuacją ludności kraju. Polscy statystycy uczestniczyli w tajnym nauczaniu. W czasach stalinowskich kilku pracowników przypłaciło swoją pracę aresztowaniami. Zryw solidarnościowy z 1981 roku zakończył się dla blisko trzydziestu działaczy NSZZ „Solidarność” w GUS utratą pracy na początku stanu wojennego, a dla dwojga przywódców związkowych internowaniem.

XXI w. stawia przed polską statystyką nowe wyzwania. Szybki rozwój technik informatycznych i innowacyjne rozwiązania wykorzystujące Internet przyczyniają się do zmian w badaniach statystycznych i otwierają przed statystyką nowe możliwości. Główny Urząd Statystyczny aktywnie uczestniczy w pracach rozwojowych statystyki w ramach Eurostatu, Europejskiego Systemu Statystycznego i innych organizacji międzynarodowych.

Statystyka publiczna jest codziennym wypełnianiem ważnej misji dostarczania społeczeństwu, władzom publicznym i społeczności międzynarodowej danych statystycznych obrazujących stan i zmiany w życiu społecznym i gospodarczym kraju. Nieustającą troską pracowników polskiej statystyki publicznej jest dbałość o powszechny, bezpłatny i przyjazny dostęp do danych statystycznych. Strony internetowe Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędów Statystycznych są stale rozbudowywanym bogatym źródłem danych, z którego codziennie korzysta dziesiątki tysięcy użytkowników. Zainteresowane osoby i instytucje mają dostęp do danych regionalnych. Informacje statystyczne dostępne są nie tylko w formie tradycyjnych roczników statystycznych, opracowań analitycznych, komunikatów i notatek, ale także w mediach społecznościowych, takich jak Twitter i Facebook.

Szanowni Państwo,

Z okazji Dnia Statystyki Polskiej pragniemy przekazać słowa podziękowania wszystkim Pracownikom statystyki publicznej za ich zaangażowanie i codzienny trud związany z realizacją coraz bardziej ambitnych zadań. Dziękujemy wszystkim respondentom i partnerom statystyki publicznej za dobrą współpracę opartą na wzajemnym zaufaniu. Dziękujemy instytucjom centralnym i samorządom lokalnym, przedsiębiorcom i izbom gospodarczym, środowisku akademickiemu i naukowemu, ekspertom, członkom ciał doradczych wspierających działania statystyki publicznej oraz osobom prywatnym. Dziękujemy wszystkim za życzliwość i konstruktywny wkład w funkcjonowanie i poprawę jakości polskiej statystyki.

Wszystkim osobom związanym ze statystyką oraz zaangażowanym w jej funkcjonowanie i rozwój składamy najlepsze życzenia powodzenia w życiu zawodowym i osobistym.Kierownictwo Głównego Urzędu Statystycznego

Do góry

Newsletter