Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w listopadzie 2020 r.

23.12.2020
Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny), bilansu płatniczego oraz handlu zagranicznego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Informacja o rynku pracy w trzecim kwartale 2020 (dane ostateczne)

23.12.2020
W III kwartale 2020 r. można mówić o lekkiej stabilizacji sytuacji na rynku pracy wywołanej pandemią COVID-19. W porównaniu do sytuacji odnotowanej w poprzednim kwartale - na podstawie wyników badania aktywności ekonomicznej ludności - zaobserwowano co prawda wzrost liczby bezrobotnych, jednak przy jednoczesnym zwiększeniu zbiorowości pracujących i spadku liczebności osób biernych zawodowo.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie styczeń-wrzesień 2020 roku

23.12.2020
Wyniki finansowe instytucji kultury za trzy kwartały 2020 r. były niższe od uzyskanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Nastąpił spadek przychodów ogółem o 6,8%, a kosztów ogółem o 10,0%. Nakłady inwestycyjne zwiększyły się o 6,6%.
Czytaj dalej

Tablica Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu listopada 2020 r.

23.12.2020
Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu listopada 2020 r.
Czytaj dalej

Publikacja Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w listopadzie 2020 roku

23.12.2020
Ilość produkcji wybranych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez podmioty gospodarcze, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. Informacje dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2020 roku

22.12.2020
Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec czerwca 2020 r. wyniosła 298,8 mld zł, (spadek o 7,0% w stosunku do końca czerwca poprzedniego roku). Wartość lokat funduszy zmniejszyła się do 266,1 mld zł (o 5,0%).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - grudzień 2020 roku

22.12.2020
W grudniu br. odnotowuje się poprawę koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki, choć w większości z nich wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury pozostaje nadal na ujemnym poziomie.
Czytaj dalej

Publikacja Rachunek produktywności KLEMS - Polska 2005-2018

22.12.2020
Tablice z danymi wynikowymi zrealizowanego w Polsce rachunku produktywności gospodarki KLEMS, poprzedzone wprowadzeniem metodologicznym – dekompozycja przyrostu wartości dodanej brutto (WDB) na wkłady (kontrybucje) czynników produkcji i ich pod-czynników oraz wkład wieloczynnikowej produktywności (MFP), uzupełniona pogłębioną dekompozycją wkładu czynnika praca.
Czytaj dalej

Publikacja Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2019

22.12.2020
Opis uwarunkowań sytuacji makroekonomicznej w gospodarce krajowej. Przedstawienie sytuacji na krajowym rynku finansowym. Informacje dotyczące działalności i wyników finansowych przedsiębiorstw leasingowych, faktoringowych, windykacyjnych oraz pośrednictwa kredytowego.
Czytaj dalej
1    280  281  282  283  284  285  286  287  288    766
Do góry

Newsletter