Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Uprawnienia emerytalno-rentowe gospodarstw domowych nabyte w ramach ubezpieczeń społecznych według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

25.04.2024
Łączna wartość uprawnień emerytalno-rentowych gospodarstw domowych nabytych w ramach ubezpieczeń społecznych w Polsce wyniosła wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. 303,4% PKB , czyli 7 983 061,9 mln zł.
Czytaj dalej

Tablica Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu marca 2024 r.

24.04.2024
Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu marca 2024 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Działalność galerii sztuki w 2023 roku

24.04.2024
W 2023 r. w Polsce działalność wystawienniczą prowadziło 317 galerii sztuki, które zorganizowały 3,7 tys. wystaw w Polsce dla 4,0 mln zwiedzających. W porównaniu z 2022 r. liczba wystaw wzrosła o 5,2%, natomiast zwiedzających – o 34,9%.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn Statystyczny Nr 3/2024

24.04.2024
Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych - z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport) i handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Charakterystyka obszarów przygranicznych na terenie Polski - podmioty gospodarki narodowej w 2023 roku

24.04.2024
Według stanu na koniec grudnia 2023 r. w rejestrze REGON wpisanych było 845,2 tys. podmiotów gospodarki narodowej zlokalizowanych na obszarach przygranicznych na terenie Polski. Stanowiło to 16,4% ogólnej liczby podmiotów w kraju. W porównaniu z 2022 r. liczba podmiotów w analizowanej strefie zwiększyła się o 18,2 tys., tj. o 2,2% (w kraju o 3,1%).
Czytaj dalej

Publikacja Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w marcu 2024 roku

24.04.2024
Podstawowe informacje prezentujące ilość produkcji ważniejszych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Informacje prezentowane co miesiąc dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego oraz produkcji sprzedanej na zewnątrz przedsiębiorstwa niezależnie od okresu wytworzenia.
Czytaj dalej

Publikacja Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w pierwszym kwartale 2024 r.

24.04.2024
Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny), transportu oraz handlu zagranicznego, a także sytuacji w wybranych krajach świata. Ponadto z częstotliwością kwartalną m.in. szacunki PKB, tendencje obserwowane w demografii, informacje dotyczące wyników finansowych oraz nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Satelitarny rachunek kultury w 2019 roku

23.04.2024
Udział obszaru kultury w gospodarce narodowej w 2019 r. nie zmienił się w porównaniu z 2018 r. i wyniósł 2,8%. Trzy dziedziny dominowały w większości transakcji składających się na satelitarny rachunek kultury: Reklama, Sztuki audiowizualne i multimedia oraz Książki i prasa.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Dynamika sprzedaży detalicznej w marcu 2024 roku

23.04.2024
Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w marcu 2024 r. była wyższa niż przed rokiem o 6,1% (wobec spadku o 7,3% w marcu 2023 r.). W porównaniu z lutym 2024 r. notowano wzrost sprzedaży detalicznej o 14,2%. W okresie styczeń-marzec 2024 r. sprzedaż wzrosła r/r o 5,0% (wobec spadku o 3,5% w analogicznym okresie 2023 r.).
Czytaj dalej
1    18  19  20  21  22  23  24  25  26    778
Do góry

Newsletter