Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - styczeń 2024 roku

22.01.2024
W styczniu br. w większości prezentowanych obszarów gospodarki wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (zarówno niewyrównany, jak i wyrównany sezonowo) kształtuje się na poziomie wyższym lub zbliżonym do prezentowanego w grudniu ub.r. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich obszarach znajduje się poniżej średniej długookresowej . W większości badanych obszarów sygnalizuje się poprawę lub brak zmian za-równo składowych „diagnostycznych”, jak i „prognostycznych”.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2023 roku

22.01.2024
W grudniu 2023 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z grudniem 2022 r. było niższe o 0,1% i wyniosło 6495,3 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie odnotowano na podobnym poziomie. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2023 r. w porównaniu z grudniem 2022 r. wzrosło nominalnie o 9,6% i wyniosło 8032,96 zł brutto. Względem listopada 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło nominalnie o 4,7%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2023 roku

19.01.2024
Według wstępnych danych w grudniu 2023 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 7,5%, a w porównaniu z listopadem 2023 r. – o 0,3%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2023 roku

19.01.2024
Według wstępnych danych w grudniu 2023 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły w stosunku do listopada 2023 r. – o 0,8%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku – o 6,4%.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Wykonujący pracę na podstawie umów zlecenia i pokrewnych w Polsce w marcu 2023 r.

18.01.2024
W ostatnim dniu marca 2023 r. pracę na podstawie umów zlecenia i pokrewnych wykonywało w Polsce 2262,9 tys. osób. Spośród nich 967,9 tys. osób równolegle wykonywało pracę kwalifikującą je do pracujących w gospodarce narodowej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura konsumencka - styczeń 2024 roku

18.01.2024
W styczniu 2024 r. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 12,6[1] i był o 2,6 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
1    19  20  21  22  23  24  25  26  27    758
Do góry

Newsletter