Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

31
maj

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w pierwszym kwartale 2017 roku

W I kwartale 2017 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,1 % w porównaniu z poprzednim kwartałem, i był wyższy niż przed rokiem o 4,2 %.
Czytaj dalej
31
maj

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za maj 2017 r. (opracowanie eksperymentalne)

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według eksperymentalnego szybkiego szacunku w maju 2017 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca utrzymały się na tym samym poziomie (wskaźnik cen 100,0), a w porównaniu z analo­gicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 1,9% (wskaźnik cen 101,9).
Czytaj dalej
31
maj

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2016 r. w stosunku do 2015 r.

Wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2016 r. w stosunku do 2015 r. wyniósł 97,6 (spadek cen o 2,4 %).
Czytaj dalej
31
maj

Wiosenna ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych w 2017 roku

Wstępnie szacuje się, że w bieżącym roku powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi jest większa od ubiegłorocznej (po uwzględnieniu powierzchni zaoranej w wyniku uszkodzeń zimowych) i wynosi około 7,0 mln ha (zwiększenie o ok. 3%).
Czytaj dalej
31
maj

Wypadki przy pracy w pierwszym kwartale 2017 roku

W I kwartale 2017 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, zgłoszonych na formularzu Z-KW Statystyczna karta wypadku, wyniosła ogółem 16807 osób i była o 0,5% mniejsza w porównaniu z I kwartałem 2016 r.
Czytaj dalej
31
maj

Osoby młode na rynku pracy w 2016 r.

Analiza sytuacji ludzi młodych na rynku pracy w zakresie odnoszącym się do posiadanych doświadczeń zawodowych zdobytych w okresie nauki w ramach najwyższego poziomu wykształcenia, podejmowania dalszej edukacji po uzyskaniu obecnego poziomu wykształcenia, przyczyn przerwania rozpoczętej edukacji, przyczyn niekontynuowania edukacji, wsparcia otrzymanego od instytucji publicznych w znalezieniu pracy, metody znalezienia obecnej pracy, gotowości do zmiany miejsca zamieszkania w celu znalezienia/podjęcia pracy.
Czytaj dalej
31
maj

Polska w liczbach 2017

Folder zawierający podstawowe informacje dotyczące sytuacji społecznej i stanu gospodarki Polski w 2016 r. i w latach poprzednich oraz wybrane dane dla krajów UE w 2016 r.
Czytaj dalej
31
maj

Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2016 roku

Wyniki ostatecznych szacunków upraw rolnych, plonów roślin pastewnych wg kierunków uprawy (ziarno, pasza, nawóz zielony) oraz produkcji warzyw, owoców z drzew i owoców jagodowych.
Czytaj dalej
31
maj

Skup i ceny produktów rolnych w 2016 r.

Podstawowe informacje o poziomie skupu produktów rolnych (ilościowo i wartościowo) wg grup produktów. Informacje o cenach skupu oraz cenach uzyskiwanych przez rolników na targowiskach.
Czytaj dalej
31
maj

Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2016 r.

Wyniki badań z zakresu użytkowania gruntów i powierzchni zasiewów prezentowane na tle 2015 r. i lat poprzednich.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

31
maj

Koniunktura gospodarcza w maju 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie podlaskim jest oceniany pozytywnie przez podmioty ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
31
maj

Biuletyn Statystyczny Województwa Podlaskiego I kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Czytaj dalej
31
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie kujawsko-pomorskim w maju 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w maju 2017 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
31
maj

Koniunktura gospodarcza w maju 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie pomorskim jest oceniany pozytywnie przez podmioty ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najlepiej – przez przedstawicieli firm z sekcji informacja i komunikacja oraz prowadzących działalność z zakresu handlu hurtowego.
Czytaj dalej
31
maj

Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - I kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa pomorskiego m.in. z zakresu ludności, rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, turystyki, podmiotów gospodarki narodowej, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
31
maj

Stan i ruch naturalny ludności w województwie pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera uogólnione dane dotyczące stanu i ruchu naturalnego ludności w województwie pomorskim w 2016 r., między innymi o liczbie ludności, przyroście naturalnym, przeciętnym trwaniu życia oraz migracjach ludności na pobyt stały.
Czytaj dalej
31
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w maju 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
31
maj

Biuletyn statystyczny województwa śląskiego I kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Katowicach

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa śląskiego m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
31
maj

Województwo Śląskie w liczbach 2017

Urząd Statystyczny w Katowicach

Folder „Województwo Śląskie w liczbach 2017” prezentuje zestaw danych statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą województwa w latach 2013-2016. Podstawowe informacje o poziomie życia mieszkańców oraz stanie gospodarki i środowiska naturalnego przedstawiono w formie tabelaryczno-graficznej. Wybrane przekroje tematyczne zaprezentowano na poziomie podregionów oraz na tle kraju i innych województw. Wydawnictwo zawiera również zestaw wskaźników pozwalających na ocenę jakości życia oraz dane dotyczące społeczeństwa informacyjnego.
Czytaj dalej
31
maj

Biuletyn statystyczny województwa świętokrzyskiego - I kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Czytaj dalej
31
maj

Koniunktura gospodarcza w maju 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

Koniunktura gospodarcza w maju 2017 r.
Czytaj dalej
31
maj

Biuletyn statystyczny województwa lubelskiego I kwartał 2017 roku

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
maj

Historia Lublina w liczbach

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
maj
31
maj
31
maj

Koniunktura gospodarcza w maju 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w maju 2017 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
31
maj

Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego I kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Łodzi

Publikacja zawiera podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa łódzkiego m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Czytaj dalej
31
maj

Stan i ruch naturalny ludności w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Stan i ruch naturalny ludności w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.
Czytaj dalej
31
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w maju 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w maju 2017 r.
Czytaj dalej
31
maj

Biuletyn Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego - I kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Biuletyn Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego - I kwartał 2017 r.
Czytaj dalej
31
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - maj 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie opolskim oceniany jest pozytywnie przez dyrektorów z większości prezentowanych rodzajów działalności (informacja i komunikacja, handel hurtowy, przetwórstwo przemysłowe, zakwaterowanie i gastronomia, transport i gospodarka magazynowa oraz budownictwo).
Czytaj dalej
31
maj

Biuletyn statystyczny województwa opolskiego – I kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Opolu

Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa opolskiego m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego. Zamieszczone dane prezentowane są w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających.
Czytaj dalej
31
maj

Wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe w województwie opolskim w 2016 r. (wyniki wstępne)

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie zawiera informacje o wynikach finansowych przedsiębiorstw, ważniejszych wskaźnikach ekonomicznych charakteryzujących podmioty gospodarcze, aktywach obrotowych, zobowiązaniach oraz nakładach inwestycyjnych na środki trwałe przedsiębiorstw.
Czytaj dalej
31
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w maju 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie wielkopolskim oceniany jest korzystnie. Lepsze niż przed miesiącem opinie formułują podmioty z sekcji informacja i komunikacja. Jednostki prowadzące działalność w zakresie handlu detalicznego oraz przetwórstwa przemysłowego zgłaszają oceny mniej optymistyczne od sygnalizowanych w kwietniu.
Czytaj dalej
31
maj

Biuletyn Statystyczny Województwa Podkarpackiego I kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu
Czytaj dalej
31
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w maju 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Raport przestawia ogólny klimat koniunktury w poszczególnych sekcjach działalności gospodarczej w województwie. Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Raport opracowuje Departament Przedsiębiorstw GUS.
Czytaj dalej
31
maj

1 czerwca - Dzień Dziecka

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza, m.st. Warszawy i miast na prawach powiatu województwa mazowieckiego.
Czytaj dalej
31
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Maj 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie mazowieckim oceniany jest korzystnie przez dyrektorów z wszystkich prezentowanych rodzajów działalności. Koniunkturę lepiej niż w kwietniu oceniają tylko jednostki działające w zakresie informacji i komunikacji.
Czytaj dalej
31
maj

Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego. I kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa mazowieckiego, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego na poziomie województwa, podregionów, powiatów oraz w podziale na sekcje i działy PKD. Zamieszczone dane prezentowane są w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełnione są podstawowymi danymi dla całego kraju i poszczególnych województw oraz wybranymi wskaźnikami ogólnopolskimi.
Czytaj dalej
31
maj

Koniunktura gospodarcza w maju 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
31
maj

Międzynarodowy Dzień Dziecka - 1 czerwca

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
31
maj

Koniunktura gospodarcza w maju 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

31
maj

Informacja o odmetanowaniu i zagospodarowaniu metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego - I kwartał 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie sporządzane jest na podstawie formularza statystycznego G - 09.11 – sprawozdanie o odmetanowaniu i zagospodarowaniu metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego. Prezentuje dane kwartalne (w układzie narastającym) zagregowane do poziomu sektora górnictwa węgla kamiennego, obejmujące swoim zakresem najistotniejsze zagadnienia rzeczowe dotyczące metanowości eksploatowanych ścian oraz odmetanowywania i zagospodarowania metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
31
maj

Środowiskowe skutki działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce - I kwartał 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie sporządzane jest na podstawie formularza statystycznego G - 09.10 – sprawozdanie o skutkach środowiskowych działalności górnictwa węgla kamiennego. Prezentuje dane kwartalne (w układzie narastającym) zagregowane do poziomu sektora górnictwa węgla kamiennego w zakresie oddziaływania eksploatacji złóż węgla na środowisko oraz efektów działań prowadzonych przez producentów węgla kamiennego odnośnie, m. in.: ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej, w tym gospodarki wodami dołowymi, gospodarki odpadami wydobywczymi i masami skalnymi (w tym gospodarczego wykorzystania odpadów), a także emisji gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
31
maj

Ceny nieruchomości mieszkaniowych

Narodowy Bank Polski

Zestawienie cen transakcyjnych/ofertowych mieszkań w poszczególnych miastach Polski na rynku pierwotnym i wtórnym.
Czytaj dalej
31
maj

Raport o sytuacji finansowej sektora gospodarstw domowych

Narodowy Bank Polski

Informacja o tworzeniu dochodów w sektorze gospodarstw domowych i o ich rozdysponowaniu pomiędzy spożycie a oszczędności oraz o kwartalnej pozycji finansowej gospodarstw domowych w kontekście zmian w ich aktywach finansowych i zaciąganych zobowiązaniach.
31
maj

Informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych - dane wstępne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zestawienie informacji miesięcznych o świadczeniobiorcach i świadczeniach wypłacanych przez ZUS prezentowanych w ciągu czasowym, poczynając od grudnia roku poprzedniego. Podstawowe dane dotyczące liczby, kwoty wypłat i przeciętnych wysokości świadczeń pozwolą śledzić na bieżąco zmiany zachodzące w tym zakresie.
Czytaj dalej
Do góry

Newsletter