Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

9
czer

Popyt na pracę w pierwszym kwartale 2017 roku

9
czer

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 1/2017

9
czer

Budownictwo mieszkaniowe I kwartał 2017 roku

9
czer

Wyniki finansowe banków w pierwszym kwartale 2017 roku

12
czer

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń kwiecień 2017 roku

12
czer

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2017 roku

12
czer

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2017 roku

19
czer

Energia 2017 (folder)

19
czer

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2017 roku

19
czer

Budownictwo niemieszkaniowe w I kwartale 2017 r.

19
czer

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 2017 roku

19
czer

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2017 roku

20
czer

Ceny produktów rolnych w maju 2017 roku

20
czer

Nakłady i wyniki przemysłu w I kwartale 2017 r.

20
czer

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w maju 2017 roku

20
czer

Budownictwo mieszkaniowe - maj 2017

20
czer

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w maju 2017 roku

20
czer

Dynamika sprzedaży detalicznej w maju 2017 r.

22
czer

Koniunktura konsumencka. Czerwiec 2017 roku

22
czer

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Kwiecień 2017 r.

23
czer

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2016 roku

23
czer

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w czerwcu 2017 roku

23
czer

Efektywność wykorzystania energii w latach 2005-2015

23
czer

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2016 roku

26
czer

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w maju 2017 r.

26
czer

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w maju 2017 roku

26
czer

Biuletyn Statystyczny Nr 5/2017

26
czer

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwartale 2017 roku

27
czer

Popyt na pracę w 2016 roku

27
czer

Bezrobocie rejestrowane. I kwartał 2017 r.

27
czer

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w pierwszym kwartale 2017 roku

28
czer

Wiadomości Statystyczne nr 6/2017 (673)

30
czer

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2016 r.

30
czer

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2016 roku

30
czer

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2017 r.

30
czer

Turystyka w 2016 roku

30
czer

Poland Quarterly Statistics No. 1/2017

30
czer

Handel zagraniczny. I-XII 2016 r.

30
czer

Szybki szacunek - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

30
czer

Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2011-2015

Publikacje urzędów statystycznych

2
czer

Przegląd Statystyczny Warszawy. I kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

2
czer

Światowy Dzień Ochrony Środowiska - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

8
czer

Wiosenna ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych w województwie łódzkim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

13
czer

Rolnictwo w województwie mazowieckim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

14
czer

Biuletyn Statystyczny - Poznań (I kwartał 2017)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

22
czer

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie opolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

23
czer

Popyt na pracę w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

23
czer

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

23
czer

Turystyka w I kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

26
czer

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwartale 2017 roku

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

27
czer

Rolnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
czer

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w maju 2017 r. - Infografika

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w maju 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - maj 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej województwa pomorskiego w maju 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego (za maj 2017)

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w maju 2017 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego maj 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (maj 2017 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w maju 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - maj 2017

Urząd Statystyczny w Opolu

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego w maju 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego maj 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - maj 2017

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Maj 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
czer

Statystyka Warszawy. Maj 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
czer

Rynek pracy w maju 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
czer

Bezrobocie rejestrowane w końcu maja 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w maju 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
czer

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - maj 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
czer

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w maju 2017 r. – Informacja prasowa

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w maju 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w I kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w I kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie kujawsko-pomorskim w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
czer

Rolnictwo w województwie pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w I kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
czer

Popyt na pracę w województwie pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w I kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
czer

Rolnictwo w województwie śląskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
czer

Rolnictwo w województwie świętokrzyskim w latach 2015 i 2016

Urząd Statystyczny w Kielcach

30
czer

Piecza zastępcza, placówki wsparcia dziennego oraz zakłady stacjonarne pomocy społecznej w województwie małopolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie małopolskim - I kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubelskim I kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

30
czer

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (I kwartał 2017 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w I kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - czerwiec 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - I kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
czer

Zmiany demograficzne w województwie wielkopolskim w latach 2010–2015

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim (I kwartał 2017)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim w I kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w I kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w I kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - I kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w I kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
czer

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie dolnośląskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

1
czer

Raport o stabilności systemu finansowego

Narodowy Bank Polski

9
czer

Informacja statystyczna o energii elektrycznej - kwiecień 2017 r.

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

9
czer

Informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych - dane wstępne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

12
czer

Biuletyn ciepłownictwa - I kw. 2017 r.

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

12
czer

Informacja o świadczeniach pieniężnych z FUS oraz o niektórych świadczeniach z zabezpieczenia społecznego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

13
czer

Wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski

16
czer

Sytuacja w elektroenergetyce - I kw. 2017 r.

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

20
czer

Zatrudnienie, wydajność i przepracowany czas pracy w górnictwie węgla kamiennego w Polsce - kwiecień 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
czer

Wyniki techniczno-ekonomiczne działalności oraz inwestycje w górnictwie węgla kamiennego w Polsce - kwiecień 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
czer

Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski - kwiecień 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
czer

Sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla oraz produkcji węgla kamiennego (...) w Polsce - kwiecień 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
czer

Podstawowe informacje o rynku oraz sektorze węgla brunatnego w Polsce

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
czer

Sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym oraz ceny i kierunki zbytu węgla kamiennego - kwiecień 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

23
czer

Informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych - dane wstępne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

26
czer

Bezrobocie rejestrowane w Polsce - raport

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

29
czer

Informacja o zasobach węgla kamiennego

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

29
czer

Stan zakaźnych chorób zwierzęcych - maj 2017 r.

Główny Inspektorat Weterynarii

29
czer

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

30
czer

Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2015-2017

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

30
czer

Sytuacja energetyczna w Polsce. Krajowy bilans energii - I kw. 2017 r.

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

30
czer

Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

30
czer

Informacja o realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

30
czer

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

30
czer

Gruźlica i choroby układu oddechowego w Polsce w 2016 roku

Ministerstwo Zdrowia

30
czer

Bilans płatniczy kwartalny

Narodowy Bank Polski

30
czer

Raport kwartalny dotyczący sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych

Narodowy Bank Polski

30
czer

Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce

Państwowy Instytut Geologiczny

30
czer

Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu wydane w 2016 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

30
czer

Orzeczenia komisji lekarskich ZUS wydane w 2016 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

30
czer

Orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS o niezdolności do pracy wydane w 2016 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

30
czer

Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2016 r. z powodu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

30
czer

Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych w 2016 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Do góry

Newsletter