Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyszukiwarka

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Szukano wyrażenia: tag:działalność badawcza i rozwojowa

Treści 23

1.
Podręcznik Oslo 2018
Obszary tematyczne / Nauka i technika. Społeczeństwo informacyjne / Nauka i technika
05.01.2021 - Podręcznik Oslo 2018: Zalecenia dotyczące pozyskiwania, prezentowania i wykorzystywania danych dotyczących innowacji będący kontynuacją poprzednich wydań, jest kluczowym elementem serii podręczników OECD w zakresie pomiarów ukazującej się pod tytułem „Pomiar działalności naukowo-technicznej i...
2.
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2019 roku
Obszary tematyczne / Nauka i technika. Społeczeństwo informacyjne / Nauka i technika
31.12.2020 - Dane i wskaźniki z zakresu działalności badawczo-rozwojowej (B+R), nakłady na prace badawcze i rozwojowe, źródła finansowania prac badawczych i rozwojowych, środki zagraniczne na działalność B+R, personel w działalności B+R, aparatura naukowo-badawcza, rodzaje badań....
3.
Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2019 roku
Obszary tematyczne / Nauka i technika. Społeczeństwo informacyjne / Nauka i technika
23.11.2020 - W 2019 r. działalność w dziedzinie biotechnologii prowadziły 181 przedsiębiorstwa, tj. o 13,0%mniej niż przed rokiem. Nakłady wewnętrzne poniesione przez przedsiębiorstwa na działalność biotechnologiczną wyniosły 1 187,3 mln zł i zmniejszyły się w skali roku o 3,0%. W dziedzinie biotechnologii w...
4.
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2019 roku
Obszary tematyczne / Nauka i technika. Społeczeństwo informacyjne / Nauka i technika
30.10.2020 - W 2019 r. nakłady krajowe brutto na działalność B+R (GERD) wyniosły 30,3 mld zł i wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o 18,1%. Wskaźnik intensywności prac B+R (GERD do PKB) osiągnął poziom 1,32% (w 2018 r. – 1,21%). Wartość nakładów wewnętrznych na działalność B+R przypadająca na 1 mieszkańca...
5.
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2018 roku
Obszary tematyczne / Nauka i technika. Społeczeństwo informacyjne / Nauka i technika
31.12.2019 - Dane i wskaźniki z zakresu działalności badawczej i rozwojowej (B+R), dotyczące m. in. nakładów na działalność badawczą i rozwojową, personelu w działalności B+R oraz aparatury naukowo-badawczej. Wyniki kolejnej edycji badania opartego na międzynarodowych zaleceniach metodologicznych OECD i...
6.
Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2018 roku
Obszary tematyczne / Nauka i technika. Społeczeństwo informacyjne / Nauka i technika
22.11.2019 - W 2018 r. działalność w dziedzinie biotechnologii prowadziło 208 przedsiębiorstw, tj. o 10,6% więcej niż przed rokiem. Nakłady wewnętrzne poniesione przez przedsiębiorstwa na działalność biotechnologiczną wyniosły 1223,7 mln zł i wzrosły w skali roku o 48,2%. W dziedzinie biotechnologii w...
7.
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2018 roku
Obszary tematyczne / Nauka i technika. Społeczeństwo informacyjne / Nauka i technika
30.10.2019 - W 2018 r. nakłady wewnętrzne na działalność B+R (GERD) wyniosły 25,6 mld zł i wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o 24,6%. Wskaźnik intensywności prac B+R stanowiący udział nakładów krajowych brutto na działalność B+R w PKB wyniósł 1,21% (w 2017 r. – 1,03%). Średnia wartość nakładów...
8.
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2017 roku
Obszary tematyczne / Nauka i technika. Społeczeństwo informacyjne / Nauka i technika
31.12.2018 - Dane i wskaźniki z zakresu działalności badawczej i rozwojowej (B+R), nakłady na prace badawcze i rozwojowe, źródła finansowania prac badawczych i rozwojowych, środki zagraniczne na działalność B+R, personel w działalności B+R, aparatura naukowo-badawcza, rodzaje badań....
9.
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2017 roku
Obszary tematyczne / Nauka i technika. Społeczeństwo informacyjne / Nauka i technika
27.11.2018 - W 2017 r. nakłady krajowe brutto na działalność B+R (GERD) wyniosły 20,6 mld zł i wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o 14,7%. Intensywność prac B+R, tj. udział nakładów wewnętrznych na badania naukowe i prace rozwojowe w PKB, osiągnęła poziom 1,03% (w 2016 r. – 0,97%). Średnia wartość...
10.
Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2017 roku
Obszary tematyczne / Nauka i technika. Społeczeństwo informacyjne / Nauka i technika
23.11.2018 - W 2017 r. działalność w dziedzinie biotechnologii prowadziło 188 przedsiębiorstw. Nakłady wewnętrzne poniesione przez przedsiębiorstwa na działalność biotechnologiczną wyniosły 825,8 mln zł i wzrosły o 8,5% w porównaniu z 2016 r. W dziedzinie biotechnologii pracowały 9493 osoby, z czego pracujący...
11.
Podręcznik Frascati 2015
Obszary tematyczne / Nauka i technika. Społeczeństwo informacyjne / Nauka i technika
24.09.2018 - Podręcznik Frascati 2015: Zalecenia dotyczące pozyskiwania i prezentowania danych z zakresu działalności badawczej i rozwojowej, został opracowany przez ekspertów OECD i stanowi kontynuację poprzednich wydań. Zgodnie z międzynarodową metodologią gromadzenia i wykorzystywania statystyk B+R,...
12.
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2016 r.
Obszary tematyczne / Nauka i technika. Społeczeństwo informacyjne / Nauka i technika
02.02.2018 - Działalność badawcza i rozwojowa jest kluczowym czynnikiem rozwoju gospodarczego. Doceniając wagę rzetelnych statystyk dla wsparcia procesu kształtowania polityki naukowej oraz polityki innowacji, planowania celów i instrumentów interwencji publicznej kierujemy do Państwa publikację opracowaną...
13.
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2016 roku
Obszary tematyczne / Nauka i technika. Społeczeństwo informacyjne / Nauka i technika
27.11.2017 - Wartość nakładów wewnętrznych ogółem na działalność badawczą i rozwojową (GERD) w 2016 r. ukształtowała się na poziomie 17943,0 mln zł, tj. o 0,7% niższym niż w roku poprzednim. Intensywność prac B+R, czyli udział nakładów wewnętrznych na badania i prace rozwojowe w PKB wyniosła 0,97% (wobec 1,00%...
14.
Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2016 roku
Obszary tematyczne / Nauka i technika. Społeczeństwo informacyjne / Nauka i technika
23.11.2017 - Biotechnologia Działalność w dziedzinie biotechnologii prowadziły 184 przedsiębiorstwa i w porównaniu z rokiem poprzednim ich liczba wzrosła o 15,0%; Nakłady wewnętrzne poniesione przez przedsiębiorstwa na działalność biotechnologiczną wyniosły 761,1 mln zł, tj. o 23,1% mniej niż przed rokiem; W...
15.
Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2015 roku
Obszary tematyczne / Nauka i technika. Społeczeństwo informacyjne / Nauka i technika
23.11.2016 - Biotechnologia Działalność w dziedzinie biotechnologii prowadziło 160 przedsiębiorstw; w porównaniu z rokiem poprzednim ich liczba wzrosła o 27,0%; Nakłady wewnętrzne poniesione przez przedsiębiorstwa na działalność wyniosły 989,8 mln zł, tj. o 22,4% więcej niż przed rokiem; W dziedzinie...
16.
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2015 roku
Obszary tematyczne / Nauka i technika. Społeczeństwo informacyjne / Nauka i technika
25.10.2016 - Wartość nakładów wewnętrznych ogółem na działalność badawczą i rozwojową (GERD) w 2015 r. kształtowała się na poziomie 18 060,7 mln zł, tj. o 11,7% wyższym niż w roku poprzednim. Intensywność prac B+R, czyli udział nakładów wewnętrznych na badania i prace rozwojowe w PKB, wyniosła 1,00% (wobec...
17.
Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2014 r.
Obszary tematyczne / Nauka i technika. Społeczeństwo informacyjne / Nauka i technika
23.11.2015 - Biotechnologia Działalność w dziedzinie biotechnologii prowadziło 126 przedsiębiorstw, w porównaniu z rokiem poprzednim ich liczba wzrosła o 3,3%; Nakłady wewnętrzne poniesione przez przedsiębiorstwa na działalność wyniosły 808,4 mln zł, tj. o 67,4% więcej niż przed rokiem; W dziedzinie...
18.
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2014 r.
Obszary tematyczne / Nauka i technika. Społeczeństwo informacyjne / Nauka i technika
15.10.2015 - Wartość nakładów wewnętrznych ogółem na działalność badawczą i rozwojową (GERD) w 2014 r. ukształtowała się na poziomie 16 168 mln zł, tj. o 12,1% wyższym niż w roku poprzednim. Intensywność prac B+R, czyli udział nakładów wewnętrznych na badania i prace rozwojowe w PKB, wyniosła 0,94% (wobec...
19.
Nanotechnologia w Polsce w 2013 r.
Obszary tematyczne / Nauka i technika. Społeczeństwo informacyjne / Nauka i technika
21.11.2014 - Nanotechnologia jest to rozpoznanie i kontrola materii i procesów w nanoskali, zwykle, ale nie wyłącznie, poniżej 100 nanometrów w jednym lub wielu wymiarach, w których wystąpienie zjawisk zależnych od rozmiaru zazwyczaj umożliwia nowe zastosowania, wykorzystujące te właściwości materiałów w...
20.
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r.
Obszary tematyczne / Nauka i technika. Społeczeństwo informacyjne / Nauka i technika
04.11.2014 - Wartość nakładów wewnętrznych ogółem na działalność badawczo-rozwojową (GERD) w 2013 roku ukształtowała się na nieznacznie wyższym w porównaniu z rokiem poprzednim poziomie, wynosząc 14 424 mln zł. Intensywność prac B+R, czyli udział nakładów wewnętrznych na badania i prace rozwojowe w PKB w 2013...
21.
Nanotechnologia w Polsce w 2012 r.
Obszary tematyczne / Nauka i technika. Społeczeństwo informacyjne / Nauka i technika
23.12.2013 - W 2013 r. po raz pierwszy przeprowadzone zostało badanie Nanotechnologia. Źródłem danych były informacje za rok 2012 uzyskane od badanych jednostek i zawarte w formularzach sprawozdawczych: PNT-05 – Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie nanotechnologii 2 w jednostkach...
22.
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2012 r.
Obszary tematyczne / Nauka i technika. Społeczeństwo informacyjne / Nauka i technika
25.10.2013 - Niniejsza informacja sygnalna opracowana została na podstawie wyników badania GUS Działalność badawcza i rozwojowa (B+R) przeprowadzonego w 2013 r. Zaprezentowano w niej podstawowe dane dotyczące nakładów na badania naukowe i prace rozwojowe oraz personelu zaangażowanego w działalność B+R....
23.
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2011 r.
Obszary tematyczne / Nauka i technika. Społeczeństwo informacyjne / Nauka i technika
05.12.2012 - Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2011 r....
Do góry

Newsletter