Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Współpraca Rozwojowa

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Współpracę rozwojową reguluje Ustawa o współpracy rozwojowej z dnia 16 września 2011 r., która definiuje ją jako ogół działań podejmowanych przez organy administracji rządowej w celu udzielenia państwom rozwijającym się, zgodnie z zasadą solidarności międzynarodowej:

  1.  pomocy rozwojowej - promowanie i wspieranie rozwoju demokracji oraz społeczeństwa obywatelskiego, w tym rozwoju parlamentaryzmu, zasad dobrego rządzenia i przestrzegania praw człowiek, wspieranie trwałego rozwoju społeczno–gospodarczego, podejmowanie działań zmierzających do redukcji ubóstwa i poprawy stanu zdrowia ludności oraz podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych ludności,
  2. pomocy humanitarnej - zapewnienie pomocy, opieki i ochrony dla ludności, która została poszkodowana w wyniku konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych lub innych kryzysów humanitarnych,
  3. wsparcia przy realizacji działań edukacyjnych na rzecz podniesienia świadomości i zrozumienia problemów globalnych.

Działania w obszarze współpracy rozwojowej prowadzone są na podstawie Wieloletniego programu współpracy rozwojowej. Dotychczasowa współpraca rozwojowa była prowadzona w oparciu o Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2012 – 2015, którego kontynuację obecnie stanowi Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2016 – 2020.

Polska współpraca rozwojowa w najbliższych latach będzie koncentrować się na wspieraniu sześciu priorytetów tematycznych: dobre rządzenie, demokracja i prawa człowieka, kapitał ludzki, przedsiębiorczość i sektor prywatny, zrównoważone rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich oraz ochrona środowiska. Współpraca rozwojowa obejmie łącznie dziesięć krajów priorytetowych, tj. cztery kraje w Partnerstwie Wschodnim: Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina oraz sześć krajów w Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie: Etiopia, Kenia, Mjanma, Palestyna, Senegal, Tanzania.

Program wieloletni jest wdrażany poprzez roczne Plany współpracy rozwojowej, w ramach których ujęte są projekty zaplanowane do realizacji w danym roku. Działania współpracy rozwojowej finansowane są ze środków rezerwy celowej budżetu państwa, którą dysponuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a także ze środków własnych. Polskie służby statystyczne posiadają doświadczenie w realizacji projektów współpracy rozwojowej. Główny Urząd Statystyczny aktywnie wspiera rozwój i funkcjonowanie systemów statystycznych krajów partnerskich w ramach współpracy rozwojowej od 2011 roku.

DZIAŁALNOŚĆ GUS W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ W PODZIALE NA LATA

 

Więcej informacji na temat współpracy rozwojowej mogą Państwo znaleźć pod adresem: www.polskapomoc.gov.pl.

Do góry

Newsletter