Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Współpraca Rozwojowa

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Polską współpracę rozwojową reguluje Ustawa o współpracy rozwojowej z dnia 16 września
2011 r.
z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1648), która definiuje ją jako ogół działań podejmowanych przez organy administracji rządowej w celu udzielenia państwom rozwijającym się, zgodnie z zasadą solidarności międzynarodowej:

  1. pomocy rozwojowej polegającej na promowaniu i wspieraniu rozwoju demokracji oraz społeczeństwa obywatelskiego, wspieraniu trwałego rozwoju społeczno–gospodarczego, podejmowaniu działań zmierzających do redukcji ubóstwa i poprawy stanu zdrowia ludności oraz podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych ludności,
  2. pomocy humanitarnej polegającej na zapewnieniu pomocy, opieki i ochrony dla ludności, która została poszkodowana w wyniku konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych lub innych kryzysów humanitarnych,
  3. wsparcia na rzecz „edukacji globalnej” w celu podniesienia świadomości i zrozumienia problemów globalnych oraz współzależności między państwami.

 

Podstawą działań jest obecnie obowiązujący dokument strategiczny Wieloletni program współpracy rozwojowej 2021-2030 - Solidarność dla rozwoju, który określa m.in. priorytety geograficzne i tematyczne Polskiej pomocy. Ma on jasne odniesienia do Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 ONZ, a priorytety opierają się na celach zrównoważonego rozwoju (ang. Sustainable Development Goals, SDGs). W Programie określono następujące priorytety:

  • pokój, sprawiedliwość i silne instytucje,
  • równe szanse (edukacja, godna praca, przedsiębiorczość, redukcja nierówności, zrównoważone miasta, regionalne planowanie rozwoju i rozwój obszarów wiejskich,
  • zdrowie,
  • klimat i zasoby naturalne (czysta woda i warunki sanitarne, lasy i różnorodność biologiczna, odnawialne źródła energii).

 

Priorytetowymi krajami Polskiej pomocy jest obecnie dziesięć krajów, tj. cztery kraje
w Partnerstwie Wschodnim (Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina) oraz sześć krajów w Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie (Etiopia, Kenia, Liban , Palestyna, Senegal, Tanzania).

Program wieloletni jest wdrażany poprzez roczne Plany współpracy rozwojowej, w ramach których ujęte są szczegółowe formy współpracy i działania w zakresie pomocy rozwojowej, pomocy humanitarnej oraz edukacji globalnej.

Główny Urząd Statystyczny aktywnie wspiera rozwój i funkcjonowanie systemów statystycznych krajów partnerskich w ramach współpracy rozwojowej od 2011 roku


DZIAŁALNOŚĆ GUS W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ W PODZIALE NA LATA


Więcej informacji na temat współpracy rozwojowej można znaleźć pod adresem: www.polskapomoc.gov.pl.


Linki do materiałów źródłowych

Wieloletni Program Współpracy Rozwojowej 2021-2030
WPWR​_2021​_2030​_19012021.pdf 1.05MB


Plan współpracy rozwojowej w 2021 r.
PlanWR2021​_-​_akceptacja​_ostateczna.pdf 1.36MB

 

Plan współpracy rozwojowej w 2022 r.
PlanWR2022.pdf 0.78MB

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o współpracy rozwojowej
D20201648L.pdf 0.39MB

Do góry

Newsletter