Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Komunikaty i Obwieszczenia

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Lista komunikatów i obwieszczeń Prezesa GUS

Komunikaty i obwieszczenia Prezesa GUS

Wszystkie informacje publikowane są w Internecie danego dnia o godz. 10:00

Wyszczególnienie Realizacja w poszczególnych miesiącach według dni kalendarzowych
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw M
(poprzedni miesiąc)
22 20 20 22 22 20 18 21 19 21 25 19
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku M
(poprzedni miesiąc)
22 20 20 22 22 20 18 21 19 21 25 19
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku M
(poprzedni kwartał)
22 -- -- 22 -- -- 18 -- -- 21 -- --
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku M
(poprzedni kwartał)
22 -- -- 22 -- -- 18 -- -- 21 -- --
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku M
(dane za 2023 rok)
22 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Kwota bazowa M
(dane za 2023 rok)
-- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale 2023 r. M
-- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w województwach M
(dane za 2023 rok)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 19 --
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe M
(dane za 2023 rok i drugie półrocze 2023 roku)
-- 16 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw M
(dane za 2023 rok)
22 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Przeciętne wynagrodzenie M
(w danym kwartale)
-- 9 -- -- 13 -- -- 9 -- -- 13 --
Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej M
(dane za 2023 rok)
-- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1ha przeliczeniowego M
(dane za 2023 rok)
-- -- -- -- -- -- -- -- 20 -- -- --
Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem M
(dane za 2023 rok)
-- -- 28 -- -- -- -- -- -- -- -- --
Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia
(w 2023 roku w stosunku do 2022 roku)
-- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

M - opis metodologiczny
i - informacje dodatkowe


Do góry

Newsletter