Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Inne

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
1. Berlin Process – Strona Główna

Proces Berliński jest inicjatywą dyplomatyczną powiązaną z przyszłym potencjalnym rozszerzeniem Unii Europejskiej rozpoczętą w 2014 r. Proces Berliński ma na celu rewitalizację wielostronnych więzów pomiędzy krajami Bałkanów Zachodnich (Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Macedonia, Czarnogóra i Serbia) a niektórymi krajami członkowskimi UE oraz poprawę zachodnio-bałkańskiej współpracy regionalnej w dziedzinie rozwoju infrastrukturalnego i gospodarczego. W ramach Procesu Berlińskiego odbyło się 5 dorocznych spotkań na szczeblu ministrów spraw zagranicznych krajów biorących udział w tej inicjatywie.

Ze strony Unii Europejskiej, partnerami Procesu Berlińskiego są:

  • Przedstawiciel Komisji Europejskiej, Austria, Niemcy, Chorwacja, Słowenia – od 2014 r.
  • Francja i Włochy – od 2015 r.
  • Bułgaria, Grecja, Polska i Wielka Brytania – od 2018 r.

W ramach Procesu Berlińskiego powstały również trzy platformy mające na celu wzmocnienie współpracy zarówno pomiędzy krajami Bałkanów Zachodnich jak i  z samą Unią Europejską:

  • Forum Społeczeństwa Obywatelskiego (Civil Society Forum) – platforma, za pośrednictwem której kraje Bałkanów Zachodnich zapewniają swój wkład w Proces Berliński poprzez opracowywanie istotnych dla regionu problemów i polityk oraz monitorowanie postępów w realizacji celów i inicjatyw procesu. Okresowe spotkania i warsztaty oraz internetowy interfejs konsultacyjny stwarzają możliwości szerokich procesów konsultacyjnych i formułowania zaleceń politycznych dla decydentów w regionie. Forum Społeczeństwa Obywatelskiego jest koordynowane przez Europejski Fundusz na rzecz Bałkanów (European Fund for the Balkans).
  • Forum Gospodarcze (Business Forum) – platforma łącząca przedstawicieli firm oraz stowarzyszeń firm z regionu Bałkanów Zachodnich z wybitnymi ekonomistami i decydentami z tego regionu oraz z państw członkowskich UE. Forum służy jako platforma do rozpatrywania regionalnych wyzwań i możliwości oraz do podejmowania wspólnych inicjatyw.
  • Forum Młodych (Youth Forum) – platforma wymiany i dialogu, w ramach której młodzi ludzie, organizacje młodzieżowe, środowiska akademickie i decydenci z Bałkanów Zachodnich i państw członkowskich UE omawiają wspólne wyzwania i pracują nad znalezieniem wspólnych rozwiązań.

W 2019 r. Polska obejmie przewodnictwo w Procesie Berlińskim, w związku z czym w Poznaniu zostanie zorganizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych kolejny, 6. Szczyt Bałkanów Zachodnich.

24-25 kwietnia 2019 r. Główny Urząd Statystyczny zorganizował spotkanie z kierownictwem i ekspertami z urzędów statystycznych Albanii, Bośni i Hercegowiny, Kosowa, Republiki Północnej Macedonii, Czarnogóry i Serbii.

Zaproszenie Prezesa GUS przyjęli: pan Eduardo Barredo Capelot – Dyrektor Departamentu Metodologii, Udostępniania Danych i Współpracy w Eurostacie, pani Anita Richter oraz pan Filip Stefanovic z Departamentu Europy Południowo-Wschodniej OECD, pani Beata Jaczewska – Radca Ministra Spraw Zagranicznych, a także przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, CSR Consulting. Reprezentowane były również urzędy statystyczne Grecji i Danii poprzez uczestnictwo w spotkaniu panów Athanassiosa Thanopoulosa –Prezesa ELStatu i Macieja Truszczyńskiego – eksperta w zakresie Celów Zrównoważonego Rozwoju w Statistics Denmark.  

Spotkanie rozpoczęło się sesją poświęconą roli urzędów statystycznych w Procesie Berlińskim oraz znaczeniu statystyki przy  podejmowaniu decyzji i kształtowaniu polityk, uwzględniając punkt widzenia użytkowników danych. W dalszej części omawiane były zagadnienia monitorowania celów zrównoważonego rozwoju przy pomocy krajowych platform raportujących, jak również tematy statystyczne szczególnie interesujące Kraje Bałkańskie, tj. zbliżająca się runda spisów powszechnych ludności i mieszkań, migracje zagraniczne oraz łączenie informacji geoprzestrzennej i statystycznej.

MSZ zachęcił kraje bałkańskie do komunikowania swoich potrzeb przed rozpoczęciem 6. Szczytu Bałkanów Zachodnich  - centralnego wydarzenia polskiej prezydencji - planowanego  4-5 lipca w Poznaniu.


2. IARIW – Strona Główna

Innym forum, na którym udzielają się przedstawiciele Głównego Urzędu Statystycznego są konferencje organizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie zajmujące się badaniami nad dochodami i zasobnością (International Association for Research in Income and Wealth - IARIW).

IARIW zostało założone w 1947 r. Konferencje sygnowane przez tę organizację odbywają się co dwa lata i poruszają między innymi problemy metodologii badań statystycznych z zakresu rozwoju statystyk gospodarczych i społecznych, włączając w powyższe zagadnienia definicje, pomiar i analizy związane z dochodami i dobrobytem. W swoich działaniach IARIW skupia się na międzynarodowych porównaniach tych zagadnień.


3. PARIS 21 – Strona Główna

Logo PARIS21

Grupa PARIS21 (The Partnership in Statistics for Development in the 21st Century) została powołana przez ONZ, Komisję Europejską, OECD, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Bank Światowy w 1999 roku. Jej Sekretariat obsługiwany jest przez Dyrekcję ds. Statystyki OECD.

Misją Paris 21 jest zmniejszanie ubóstwa i poprawa sposobu sprawowania rządów w krajach rozwijających się poprzez promowanie włączenia wiarygodnych statystyk i danych w proces decyzyjny.

Zarząd PARIS 21 składa się z przedstawicieli krajów rozwijających się, reprezentujących wszystkie regiony świata, sponsorów oraz międzynarodowych organizacji. Od momentu swojego powstania PARIS 21 wypracowała ogólnoświatową sieć składającą się ze statystyków, decydentów, analityków i praktyków. Grupa promuje lepsze wykorzystanie i tworzenie statystyk w krajach rozwijających się. Głównym celem tych działań jest pomoc w rozwoju statystyki w kontekście m.in. budowy jej potencjału przy projektowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu krajowych strategii rozwoju, co ma na celu tworzenie wiarygodnych i wysokiej jakości danych, w oparciu o które podejmowane są decyzje. W efekcie prowadzi to do osiągnięcia krajowych i międzynarodowych celów rozwojowych oraz zmniejszenia ubóstwa w krajach o niskich i średnich dochodach. Ponadto, PARIS 21 koordynuje działaniami związanymi ze sponsoringiem na rzecz statystyki.

Głównymi regionami świata, w których koncentrują się działania PARIS21 są: Europa Wschodnia, Ameryka Łacińska i Karaiby, Afryka, Azja, Oceania, Północna Ameryka.

Główny Urząd Statystyczny uczestniczy w organizowanych przez PARIS 21 badaniach i kwestionariuszach dot. wybranych celów Agendy 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju


4. CIRET – Strona Główna

Logo CIRET

Centrum Międzynarodowych Badań Tendencji Gospodarczych (Centre for International Research on Economic Tendency Surveys - CIRET). Eksperci GUS uczestniczą w organizowanych przez organizację konferencjach i warsztatach.

CIRET zostało utworzone w 1953 r. przez zachodnioeuropejskie instytuty badawcze zajmujące się badaniami koniunktury gospodarczej i możliwościami ich wykorzystania.

Do CIRET należą przedstawiciele krajów reprezentujących instytuty naukowe, uniwersytety, urzędy statystyczne, a także przedstawiciele UE, OECD i Europejskiego Banku Centralnego. GUS przystąpił do CIRET w 1996 r.

Do góry

Newsletter