Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
13.12.2023

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu – ofiary zabójstw

Definicje pojęć:

Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo.

Jeżeli pokrzywdzonym jest małoletni albo ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo, prawa jego wykonuje przedstawiciel ustawowy albo osoba, pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje.

Jeżeli pokrzywdzonym jest osoba nieporadna, w szczególności ze względu na wiek lub stan zdrowia, jego prawa może wykonywać osoba, pod której pieczą pokrzywdzony pozostaje.

Zabójstwo jest karane na podstawie art. 148 Kodeksu Karnego.

Dzieciobójstwo – art. 149 Kodeksu Karnego.

Zamach na życie Prezydenta – art. 134 Kodeksu Karnego.
 
Wyjaśnienia metodologiczne: Dane wg wieku i płci dostępne są od 2016 roku. ICCS – Międzynarodowa Klasyfikacja Przestępstw dla Celów Statystycznych.
Częstotliwość publikacji: roczna
Okres obserwacji: dane roczne
Dostępny szereg czasowy: 2013-2022
Przekrój: Polska; płeć, grupy wieku
Źródło danych, zestaw danych, gestor: Zestawy danych z systemów informacyjnych Komenda Głównej Policji; wyniki badań - Główny Urząd Statystyczny
Dostępne formaty plików: xlsx, csv
 

 

Skazani prawomocnie wg płci i wieku

Definicje pojęć:
Skazany to osoba fizyczna, którą sąd w postępowaniu karnym, prawomocnym wyrokiem lub nakazem karnym, uznał winną popełnienia przestępstwa i wymierzył karę lub środek karny. Sprawca czynu karalnego posiada status skazanego od chwili uprawomocnienia się orzeczenia, przez całe postępowanie wykonawcze aż do zatarcia skazania.
Skazany dorosły to osoba skazana, która w momencie popełnienia przestępstwa miała ukończone 17 lat.
Młodociany - w prawie karnym to osoba, która w chwili popełnienia czynu zabronionego nie osiągnęła 21 roku życia i w chwili orzekania przed sądem pierwszej instancji nie osiągnęła 24 roku życia (Art. 115 § 10 k.k.). 
 
Częstotliwość publikacji: roczna
Okres obserwacji: dane roczne
Dostępny szereg czasowy: 2010-2020
Przekrój: Polska; płeć, wiek
Źródło danych, zestaw danych, gestor: Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości; wyniki badań – Główny Urząd Statystyczny
Dostępne formaty plików: xlsx, csv
 
Do góry

Newsletter