Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
29.07.2019

Częstotliwość wydania: roczna

Definicje: Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo.

Jeżeli pokrzywdzonym jest małoletni albo ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo, prawa jego wykonuje przedstawiciel ustawowy albo osoba, pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje.

Jeżeli pokrzywdzonym jest osoba nieporadna, w szczególności ze względu na wiek lub stan zdrowia, jego prawa może wykonywać osoba, pod której pieczą pokrzywdzony pozostaje.

Zabójstwo jest karane na podstawie art. 148 Kodeksu Karnego.
Dzieciobójstwo – art. 149 Kodeksu Karnego.
Zamach na życie Prezydenta – art. 134 Kodeksu Karnego.


Dane wg wieku i płci dostępne są od 2016 roku.

ICCS – Międzynarodowa Klasyfikacja Przestępstw dla Celów Statystycznych.


Przekroje: Płeć, wiek, szereg czasowy 2013-2018

Źródło: Komenda Główna Policji

 


Częstotliwość wydania: roczna

Definicje: Skazany to osoba fizyczna, którą sąd w postępowaniu karnym, prawomocnym wyrokiem lub nakazem karnym, uznał winną popełnienia przestępstwa i wymierzył karę lub środek karny. Sprawca czynu karalnego posiada status skazanego od chwili uprawomocnienia się orzeczenia, przez całe postępowanie wykonawcze aż do zatarcia skazania.

Skazany dorosły to osoba skazana, która w momencie popełnienia przestępstwa miała ukończone 17 lat.


Przekroje: Płeć, wiek, szereg czasowy 2013-2017

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

 

Do góry

Newsletter