Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
08.07.2020

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu – ofiary zabójstw

Definicje pojęć: Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Jeżeli pokrzywdzonym jest małoletni albo ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo, prawa jego wykonuje przedstawiciel ustawowy albo osoba, pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje. Jeżeli pokrzywdzonym jest osoba nieporadna, w szczególności ze względu na wiek lub stan zdrowia, jego prawa może wykonywać osoba, pod której pieczą pokrzywdzony pozostaje. Zabójstwo jest karane na podstawie art. 148 Kodeksu Karnego. 
Dzieciobójstwo – art. 149 Kodeksu Karnego. Zamach na życie Prezydenta – art. 134 Kodeksu Karnego.
 
Wyjaśnienia metodologiczne: Dane wg wieku i płci dostępne są od 2016 roku. ICCS – Międzynarodowa Klasyfikacja Przestępstw dla Celów Statystycznych.
Częstotliwość publikacji: roczna
Okres obserwacji: dane roczne
Dostępny szereg czasowy: 2013-2019
Przekrój: płeć, wiek
Źródło danych, zestaw danych, gestor: Komenda Główna Policji
Dostępne formaty plików: xlsx, csv

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu - skazani

Definicje pojęć: Skazany to osoba fizyczna, którą sąd w postępowaniu karnym, prawomocnym wyrokiem lub nakazem karnym, uznał winną popełnienia przestępstwa i wymierzył karę lub środek karny. Sprawca czynu karalnego posiada status skazanego od chwili uprawomocnienia się orzeczenia, przez całe postępowanie wykonawcze aż do zatarcia skazania.
Skazany dorosły to osoba skazana, która w momencie popełnienia przestępstwa miała ukończone 17 lat.  
Młodociany — w prawie karnym to osoba, która w chwili popełnienia czynu zabronionego nie osiągnęła 21 roku życia i w chwili orzekania przed sądem pierwszej instancji nie osiągnęła 24 roku życia (Art. 115 § 10 k.k.). 
Ukarany — osoba, której sądownie orzeczono karę w toku postępowania w sprawach o wykroczenia. W przypadku, gdy ukarany nie wywiązuje się z nałożonej kary innego rodzaju, Sąd orzeka zastępczą karę aresztu.
Recydywista — osoba dorosła skazana za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności lub zastępczą karę pozbawienia wolności lub ukarana za wykroczenia umyślne karą aresztu lub zastępczą karą aresztu, która uprzednio odbywała już takie kary lub karę aresztu wojskowego za umyślne przestępstwa lub wykroczenia.
 
Okres obserwacji: dane roczne
Dostępny szereg czasowy: 2010-2018
Przekrój: płeć, wiek
Wyjaśnienia metodologiczne: Źródło danych, zestaw danych, gestor: Ministerstwo Sprawiedliwości
Dostępne formaty plików: xlsx, csv
Do góry

Newsletter